Manager
Mlekarna Celeia dobiva novo vodstvo
12 min

Prvega julija bo vodenje Mlekarne Celeia prevzel Vinko But, nekdanji direktor Kmetijske zadruge Šmarje. »Delo v preteklosti mi je dalo osnovne izkušnje s področja živilske tehnologije. Kot kmet in direktor zadruge pa dobro poznam razmišljanje in pričakovanja kmetov,« je povedal ob imenovanju. Kot je dodal, bo tudi pod njegovim vodstvom cilj Mlekarne Celeia odkupiti vse mleko, ki ga ponujajo zadruge lastnice. »Mlekarna mora v prihodnjih letih, dokler nam naklonjenost porabnikov do domače, kakovostne hrane pri tem pomaga, še utrditi svoj položaj. Podjetje mora biti v prihodnjih letih prepoznano kot odgovorno do vseh deležnikov, ki so tako ali drugače soodvisni od njegovega poslovanja.«

Dosedanji direktor Marjan Jakob, ki je mlekarno vodil 20 let, do upokojitve ostaja v podjetju kot svetovalec direktorja. Pod njegovim vodstvom je Mlekarna Celeia v dveh desetletjih povečala odkup mleka za 90 odstotkov, za 110 odstotkov je povečala prihodke, za 27 odstotkov se je zmanjšala zadolženost, v zadnjih desetih letih pa je ustvarila 4,3 milijona evrov dobička. V zadnjem desetletju je mlekarna z naložbami v skupni vrednosti 21 milijonov evrov posodobila proizvodnjo, procese in izdelke.

Mlekarna Celeia dobiva novo vodstvo
Podjetja lahko za energetske obnove dobijo subvencijo
21 min
S subvencijo je mogoče pokriti do petino upravičenih stroškov, dobiti pa je mogoče tudi posojilo s subvencionirano obrestno mero
Na članek...

Podjetja lahko dobijo subvencijo in posojilo s subvencionirano obrestno mero, denimo, za toplotno izolacijo fasade, zamenjavo oken ali pa za prenovo sistema ogrevanja. Subvencija lahko krije do petino upravičenih stroškov naložbe.

Eko sklad je objavil nov razpis (z oznako 76FS-PO19), namenjen pravnim osebam, torej podjetjem, zadrugam, samostojnim podjetnikom, društvom in vsem drugim pravnim osebam, vpisanim v poslovni register, tudi verskim skupnostim, ter lokalnim skupnostim.

Prek razpisa lahko upravičenci dobijo tako subvencijo kot posojilo s subvencionirano obrestno mero za ukrepe učinkovite rabe energije v stavbah, učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter za ukrepe za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Katere ukrepe sofinancirajo

Spodbude so namenjene novim naložbam – nova naložba je tista, ki še ni bila končana ob oddaji vloge za pridobitev spodbude. Mogoče je oddati vlogo za enega ali več ukrepov. Subvencijo in/ali posojilo je mogoče dobiti za te ukrepe:

 • toplotna izolacija fasade,
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oziroma kletjo,
 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
 • zamenjava zunanjega stavbnega pohištva,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
 • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 • optimizacija sistema ogrevanja,
 • vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje (nov ukrep),
 • gradnja skoraj ničenergijske stavbe,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedba sistema upravljanja energije,
 • ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu in
 • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Kakšno sofinanciranje je predvideno

Eko sklad ima za izplačilo subvencij in za kritje stroškov subvencionirane obrestne mere na voljo sedem milijonov, za posojila pa pet milijonov evrov. Subvencija lahko pomeni do 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe brez DDV, posojilo pa 80 odstotkov.

Obrestna mera za najeto posojilo je trimesečni EURIBOR plus pribitek nič odstotne točke. Če je EURIBOR negativen, se šteje, da je enak nič. Najvišja vrednost posojila je lahko dva milijona evrov. Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v postopku presoje posojilne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja.

Za razpis velja pravilo de minimis, kar pomeni, da skupna višina pomoči, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči 200 tisoč evrov v zadnjih treh proračunskih letih.

Do kdaj lahko oddate vlogo

Vlogo boste oddali pravočasno, če jo boste oddali v času trajanja razpisa. Ta je veljaven vse do preklica v Uradnem listu. Priložiti morate vso zahtevano dokumentacijo s kopijo gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja.

Na Eko skladu morajo najprej potrditi ustreznost vloge in izdati dokončno odločbo o upravičenosti do subvencije. Subvencija se izplača po tem, ko je naložba končana, in sicer predvidoma v 60 dneh od takrat, ko boste oddali vsa zahtevana dokazila o dokončanju naložbe ter jih bo Eko sklad preveril.

Za dokončanje imate dve leti časa od dokončnosti odločbe o dodelitvi subvencije. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju. Zaključno dokumentacijo morate vložiti najpozneje v dveh mesecih po poteku roka za dokončanje naložbe.

Kje dobite informacije

Vse podrobnosti razpisa z obrazcem za prijavo ter vsemi tehničnimi pogoji in pojasnili so na voljo prek povezave subvencije.finance.si/r/2231462.

Podjetja lahko za energetske obnove dobijo subvencijo
Foto: Shutterstock
Sydney razglasil podnebne izredne razmere
24 min
Avstralsko mesto Sydney se je pridružilo stotinam mest in občin po svetu ter formalno razglasilo podnebne izredne razmere. Mestni svet je namreč presodil, da podnebne spremembe "resno ogrožajo"
Več ▼

Avstralsko mesto Sydney se je pridružilo stotinam mest in občin po svetu ter formalno razglasilo podnebne izredne razmere. Mestni svet je namreč presodil, da podnebne spremembe "resno ogrožajo" prebivalce Sydneyja.

Sydney ima okoli četrt milijona prebivalcev, vsakodnevno pa mesto našteje še skupno več kot 600.000 obiskovalcev, dnevnih delovnih migrantov in študentov. Mesto si je za cilj zadalo znižati izpuste ogljikovega dioksida za 70 odstotkov do leta 2030 in doseči ničelne neto izpuste do sredine stoletja.

Sydney sicer ni prvo avstralsko mesto, ki je razglasilo podnebne izredne razmere. Kot prvi na svetu je to potezo leta 2016 sprejel mestni svet mesta Darebin v ožji regiji Melbourna.

Avstralija se je v zadnjih letih spopadala s hudimi sušami, uničujočimi požari in stoletnimi poplavami. Medtem se Veliki koralni greben spopada s pojavom beljenja korak. Vse to je po oceni strokovnjakov posledica naraščanja temperature globalnega ozračja. (STA)

Pozabite na pokemone, prihajajo čarovniki
1 ura
Le nekaj let potem, ko so ulice zavzeli ljubitelji pokemonov z igrico Pokemon Go, je podjetje Niantic izdalo novo igrico z naslovom Harry Potter: Wizards Unite, ki je tokrat postavljena v svet
Več ▼

Le nekaj let potem, ko so ulice zavzeli ljubitelji pokemonov z igrico Pokemon Go, je podjetje Niantic izdalo novo igrico z naslovom Harry Potter: Wizards Unite, ki je tokrat postavljena v svet čarovnije.

Sam princip igre je skoraj identičen kot pri Pokemon Go, le da je virtualni svet še bolj poglobljen. Po vsej verjetnosti pa igrica Wizards Unite slave in številk, ki jih je postavil Pokemon Go, ne bo uspela doseči. Igrico Wizards Unite je v enem dnevu preneslo 400.000 tisoč uporabnikov, na drugi strani pa je Pokemon Go v enem dnevu preneslo preko 7 milijonov uporabnikov, poroča Forbes. Igrica je že na voljo tudi slovenskim uporabnikom.

Pozabite na pokemone, prihajajo čarovniki
Foto: Shutterstock
Razpoloženje v nemškem gospodarstvu navzdol tudi junija
2 uri
lead">Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je junija še dodatno poslabšalo, s čimer se nadaljuje negativni trend, ki se je začel avgusta lani. Kazalnik gospodarske klime, ki ga izračunava
Več ▼

lead">

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je junija še dodatno poslabšalo, s čimer se nadaljuje negativni trend, ki se je začel avgusta lani. Kazalnik gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut Ifo, se je v primerjavi z majem znižal za 0,5 točke na 97,4 točke. Razlog je občutno slabša ocena glede prihodnjih mesecev.

Podkazalnik, ki meri ocene trenutnih razmer, se je zvišal za 0,1 točke na 100,8 točke, kazalnik pričakovanj za prihodnje mesece pa se je znižal za eno točko na 94,2 točke, so sporočili iz inštituta.

Največje poslabšanje razpoloženja so junija zabeležili v proizvodnem sektorju, kjer se je kazalnik z majskih 3,9 točke znižal na 1,5 točke. Junija lani je bil pri 24,2 točke. Proizvodna podjetja so pesimistična tudi glede prihodnjih mesecev. (STA)

7 stvari, ki jih morate vedeti, preden kupite stanovanje kot naložbo
3 ure
Slovenski nepremičninski trg pod lupo Banke Slovenije
Na članek...

Del poročila Banke Slovenije o finančni stabilnosti je vedno tudi nepremičninski trg, cene stanovanj in poslovnih prostorov, višine najemnin, dostopnost nepremičnin. Ker vemo, da težko preberete sto strani poročila, smo pripravili povzetek glavnih ugotovitev.

1. Leta 2018 smo imeli največjo rast cen stanovanjskih nepremičnin v Evropi, v letu 2019 mogoča precenjenost

Cene stanovanjskih nepremičnin so v Evropi lani zrasle v povprečju za 4,2 odstotka, pri nas pa je bila rast kar za 14 odstotnih točk večja, kot je povprečje evroobmočja. Pri nas je bila rast cen stanovanjskih nepremičnin 18,2 odstotka, pri rabljenih hišah kar 38,6 odstotka. Nekoliko drugačna je krivulja za nove stanovanjske nepremičnine v drugi polovici minulega leta, kar je v grafu. BS tudi poudarja, da so cene stanovanjskih nepremičnin v zadnjem četrtletju 2018 nominalno že presegle povprečje cen leta 2008, in sicer za 6,1 odstotka, realno pa ostajajo od cenovnega vrha iz leta 2008 nižje za 5,9 odstotka. Posebej veliko rast imata Ljubljana in Koper, pa tudi po drugih mestih cene stanovanjskih nepremičnin rastejo, v drugi polovici 2018 je bila tam rast celo izrazitejša. Glavni razlog za povečevanje cen nepremičnin ni lahkotno bančno dajanje posojil, temveč premalo ponudbe. Za leto 2018 še ni mogoče govoriti o precenjenosti stanovanjskih nepremičnin, letos pa se to utegne zgoditi. Bolj strokovno: Banka Slovenije pričakuje, da bo dejanska cena stanovanjskih nepremičnin v letu 2019 presegla osnovno ceno, to je ravnovesno ceno oziroma stalni trend. Precenjenosti ni mogoče izključiti.

2. Če hočete tujcem prodati nepremičnino, pozabite

Leta 2018 je vrednost poslov z nepremičninami dosegla 2,3 milijarde evrov, kar je manj kot leta 2017 in primerljivo z letom 2007. Število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami se je leta 2018 v primerjavi z 2017 zmanjšalo, in sicer za 13 odstotkov. Zaradi majhne ponudbe je bilo lani le 275 transakcij z novimi stanovanjskimi nepremičninami, kar je najmanj, odkar statistični urad zbira podatke. Če mislite, da tujci tako hitro kupujejo naše nepremičnine kot banke, se motite: skupna vrednost nepremičnin, ki so jih kupili tujci, je bila lani le 2,4 odstotka. Zanimanje tujcev za slovenske nepremičnine je tako zanemarljivo.

3. Najemnine rastejo počasneje od cen stanovanj

Najemnine za stanovanja rastejo počasneje od cen stanovanj. Cene stanovanj pa rastejo veliko hitreje kot rastejo plače. Dostopnost stanovanj se tako poslabšuje, čedalje več letnih plač je tako treba dati za nakup stanovanja. Še vedno pa smo daleč od razmer leta 2008. Ker najemnine rastejo počasneje kot cene stanovanj, je mogoče pričakovati manjše povpraševanje po nakupu stanovanj in večje povpraševanje po najemu. To utegne tudi najemnine potisniti navzgor.

4. V Ljubljani večja ponudba stanovanj že od tega poletja

Banka Slovenije pravi, da lahko večjo ponudbo stanovanj v Ljubljani pričakujemo od druge polovice 2019 in v prihodnjih letih, gradi se tudi v drugih večjih slovenskih mestih. Povečanje ponudbe bo po pričakovanjih vplivalo na umiritev rasti cen nepremičnin. Na povečano gradbeno aktivnost v prihodnjih letih kaže tudi rast števila gradbenih dovoljenj za stanovanja. Poleg zasebnih investitorjev je pri povečevanju ponudbe mogoče računati tudi na Stanovanjski sklad RS z novimi najemnimi stanovanji v Ljubljani, Mariboru in Kranju.

5. Pomembno rastejo gradbeni stroški

Zaupanje v gradbeništvu je dobro, povečuje se tudi obseg gradbenih del, a je še vedno manjši, kot je bil v letih pred krizo. To je vse lepo in krasno, vendar pomeni višje cene gradnje. Rastejo tako stroški gradbenega materiala kot dela. Eno od tveganj za nove stanovanjske projekte je pomanjkanje delavcev in razmeroma zapleteni in dolgotrajni postopki zaposlovanja tujcev.

6. Kaj pa stanovanjska posojila?

Rast stanovanjskih posojil ostaja po podatkih Banke Slovenije stabilna. Raste predvsem delež fiksnih posojil, zdaj znaša v stanjih 27,6 odstotka. Marca 2019 so stanovanjska posojila gospodinjstvom znašala 6,3 milijarde evrov, medletna rast pa je bila leta 2018 in v začetku 2019 pri petih odstotkih. Leta 2018 so banke odobrile za milijardo novih stanovanjskih posojil, kar je v stanjih posojil 17,3 odstotka. Če nam bodo rasle plače, bodo rasla tudi stanovanjska posojila. Povprečna ročnost novih stanovanjskih posojil se je lani podaljšala na 19 let.

7. Poslovne nepremičnine so povsem druga zgodba – cene dol

Leta 2017 se je cena poslovnih nepremičnin dvignila za 17,5 odstotka, število transakcij pa se je povečalo za 15,2 odstotka. Leta 2018 se ta zgodba ni ponovila. Povprečna cena se je znižala za 11,2 odstotka. Število transakcij pa se je zmanjšalo za slabih devet odstotkov. Kaj to pomeni? Da je bilo v celem letu dobrih dva tisoč transakcij. Banka Slovenije dodaja že znano dejstvo: trg poslovnih nepremičnin je v večjih mestih in trgovskih centrih. Tudi pri najemninah za poslovne nepremičnine je bilo lani zaznati umirjanje: cene stagnirajo, zvišujejo se samo v Ljubljani in Mariboru, število na novo sklenjenih najemnih pogodb pa se je zmanjšalo. Kar 44 odstotkov vseh najemnih poslov je bilo leta 2018 sklenjenih v Ljubljani. Bančna posojila za poslovne nepremičnine so že v prejšnjih letih pomembno upadla: stanje posojil je bilo denimo leta 2011 milijardo evrov, do leta 2016 pa je upadlo na sto milijonov evrov. Tu smo bili tudi v začetku leta 2019. Kakšnega večjega zanimanja za gradnjo poslovnih prostorov leta 2018 ni bilo zaslediti.

7 stvari, ki jih morate vedeti, preden kupite stanovanje kot naložbo
Foto: Shutterstock
TOP ČLANKI - Kaj danes berete
3 ure
1. Leon Korošec: Zakaj letim z Adrio?2. Zakaj centralni bančniki zaradi sanacije bank ne bi smeli biti zaprti in kaj je zelo narobe3. Kako je Renaultov električni pionir ujel in prehitel
Več ▼

1. Leon Korošec: Zakaj letim z Adrio?

2. Zakaj centralni bančniki zaradi sanacije bank ne bi smeli biti zaprti in kaj je zelo narobe

3. Kako je Renaultov električni pionir ujel in prehitel prihajajoče tekmece

4. Najpodjetniška ideja: Kako gre nekdanjim zmagovalcem

5. Prednosti in pasti nakupa nepremičnine v postopku osebnega stečaja

d-app-480x258-599d87845658b-599d878468d91.jpg

Finance tudi v aplikacijah:

- namizni računalniki,

- iOS (App Store),

- Android (trgovina Google Play).

Še niste naročnik? Preverite ponudbo

Kitajska: FedEx bi moral ponuditi konkretno razlago glede (ne)pošiljanja Huaweijevih izdelkov 1
3 ure
Kitajsko zunanje ministrstvo je dejalo, da bi morali predstavniki FedEx-a ponuditi konkretno razlago, potem ko se je podjetje opravičilo, ker ni želelo sprejeti pošiljke, ki je vsebovala telefon
Več ▼

Kitajsko zunanje ministrstvo je dejalo, da bi morali predstavniki FedEx-a ponuditi konkretno razlago, potem ko se je podjetje opravičilo, ker ni želelo sprejeti pošiljke, ki je vsebovala telefon proizvajalca Huawei in je bila namenjena iz Velike Britanije v ZDA, poroča Reuters.

Neljubi dogodek se je pripetil ameriški reviji PC Magazine, ki je želela prek FedEx-a dostaviti mobilni telefon v ZDA, a se je pošiljka pomotoma vrnila k pošiljatelju, kar naj bi bila zgolj napaka in ne posledica spora med ZDA in Kitajsko.

Kitajska: FedEx bi moral ponuditi konkretno razlago glede (ne)pošiljanja Huaweijevih izdelkov
Foto: Shutterstock
Nižji dobiček Daimlerja vpliva na evropski trg
4 ure
Opozorilo o nižjem dobičku s strani Daimlerja, ki proizvaja Mercedes-Benz, je umirilo evropske delniške trge, poroča Reuters. Vse oči bodo sedaj oprte na vrh G20, ko bodo ameriški in kitajski
Več ▼

Opozorilo o nižjem dobičku s strani Daimlerja, ki proizvaja Mercedes-Benz, je umirilo evropske delniške trge, poroča Reuters. Vse oči bodo sedaj oprte na vrh G20, ko bodo ameriški in kitajski predstavniki nadaljevali pogovore.

Daimlerjeve delnice so padle za 3-odstotne točke, potem ko so znižali svojo napoved za leto 2019 in so morali v Nemčiji vpoklicati še dodatnih 60.000 avtomobilov na dizelski pogon.

To je povzročilo padec nemškega indeksa DAX, ki je padel za 0,1 odstotka, in padec evropskega delniškega indeksa Stoxx 600 za 0,2 odstotka.

Brez pritožb na izbor izvajalca razširitve terminala na brniškem letališču
5 ur
lead">Fraport Slovenija ni prejel nobene pritožbe na izbor izvajalca razširitve potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, so povedali v družbi. Izbrani družbi GIC
Več ▼

lead">

Fraport Slovenija ni prejel nobene pritožbe na izbor izvajalca razširitve potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, so povedali v družbi. Izbrani družbi GIC Gradnje in Elcom bosta tako po podpisu pogodbe lahko začeli z gradnjo. Kdaj bo podpisana pogodba in kdaj bodo stekla dela, bo znano v prihodnjih dneh. Na razpis je sicer prispelo šest ponudb, ponudba izbranih izvajalcev v vrednosti 17,273 milijona evrov pa je bila najugodnejša.

GIC gradnje je v skoraj 30 letih izvedel že več tisoč projektov, razširitev potniškega terminala pa bi bila glede na reference, navedene na spletnih straneh podjetja, eden njegovih največjih projektov.

Dela za razširitev potniškega terminala naj bi sicer stekla kmalu po pravnomočnosti odločitve o izboru, saj Fraport Slovenija še vedno želi zaključiti dela na terminalu pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. (STA)

Calcit lani z višjimi prihodki, a nižjim dobičkom
5 ur
Kamniški proizvajalec kalcijevih karbonatnih pigmentov, polnil in granulatov Calcit je lani ustvaril 78,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 5,9 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček
Več ▼

Kamniški proizvajalec kalcijevih karbonatnih pigmentov, polnil in granulatov Calcit je lani ustvaril 78,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 5,9 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček se je kljub temu zmanjšal za 16,3 odstotka na 4,59 milijona evrov, je razvidno iz letnega poročila družbe, objavljenega na Ajpesu.

Calcit je junija lani pripojila družbo pooblaščenko - delniško družbo Calcit, ki je bila tudi njena obvladujoča družba. Zaradi pripojitve se je zmanjšal preneseni dobiček, in sicer za 3,63 milijona evrov, so zapisali v poročilu.

Skoraj polovico Calcitove prodaje je lani predstavljal mokro mleti proizvod iz naravnega kalcijevega karbonata, ki se uporablja kot premazni pigment za vse vrste papirja in kartona.

Opozorili so, da se z gospodarsko rastjo zvišujejo tudi cene materialov in storitev, zato bodo morali v prihodnje še bolj intenzivno iskati konkurenčne alternative. Lani so stroški materiala dosegli 22,7 milijona evrov.

Konec lanskega leta je bilo v Calcitu 161 zaposlenih. Lani so na novo zaposlili deset delavcev, štirim pa je delovno razmerje sporazumno prenehalo. (STA)

Kako je Renaultov električni pionir ujel in prehitel prihajajoče tekmece
6 ur
Renault zoe je po sedmih letih krepko osvežen. Manj oblikovno, močno pa tehnično. Renaultov električni pionir je dobil dva zmogljiva motorja z 80 ali 99 kilovati ter baterijo zmogljivosti 52 kilovatnih ur z izjemno energijsko gostoto. Tako je zoe odlično pripravljen na jesenski spopad s tekmeci.
Na članek...

Zadnje leto se je na evropskem trgu električnih vozil zgodilo veliko, res veliko. Teslin model 3 je na staro celino udaril kot orkan. V prvih treh mesecih letos je na evropske ceste zapeljalo kar 20 tisoč tesel model 3, od tega le marca 15.771. Dosedanji prvaki so ostali v ozadju. Renault zoe je v prvem trimesečju letos pritegnil 11.139 kupcev, nissan leaf 10.226 in priključni hibrid mitsubishi outlander PHEV 9.747 kupcev. Celoten trg se je, predvsem po zaslugi tesle, okrepil za 87 odstotkov, na 65 tisoč vozil, in to le v prvem trimesečju letos.

V prejšnjih letih je bil zoe najbolje prodajani električni avtov v Evropi.

Naše izkušnje z zoejem EV40 z motorjem R90 – 500-kilometrski družinski izlet na Cres in nazaj – in Janezova izkušnja sredi turistične sezone.

Če pogledamo vse elektrificirane in priključne avtomobile, je rast krepko več kot stoodstotna, skupna prodaja pa je v tem obdobju znašala 125.848 vozil.

Razmere so torej obetavne, za teslo in tekmece. Jesen pa prinaša nove modele, ki bodo poskrbeli za nov prepih. Peugeot predstavlja dvojec e-208 in e-2008, prvi bo stal manj kot 30 tisočakov. Opel predstavlja corso-e z enako tehniko, najbrž tudi ceno. Honda prihaja z majhnim električnim avtom, Tesla pa s cenejšimi različicami modela 3. Zgoraj omenjene številke je dosegla z avtomobili s ceno 55 in 60 tisočakov. Osnovni model 3 bo v Nemčiji stal 44.500 evrov.

Skromne zunanje spremembe, LED-sijalke

Vrnimo se k zoeju. Oblikovno so spremembe skromne, a takoj opazne po novih LED-žarometih na prednjem delu in povečanem rombu motorne maske. Ta je hkrati tudi loputa, pod katero je skrita polnilna vtičnica. Masko zdaj krasijo kromasti vstavki, v spodnjem delu odbijača pa sta kromasto obrobljeni meglenki. LED-sijalke so tudi v zadnjih žarometih in v smernikih v ogledalih.

Posebno opazna novost v novem zoeju je 10-palčni zaslon pred voznikom, ki je edinstven v tem razredu in na voljo že od osnovne različice.

Serijski 10-palčni zaslon

V kabini je zoe dobil 10-palčni zaslon pred voznikom, serijski že od osnovne različice. Armatura je obrobljena z mehkejšo plastiko mat površine. Pod zaslonom multimedijske naprave Renault Easy Link je nova sredinska konzola z novo elektronsko prestavno ročico, samodejno parkirno zavoro in indukcijskim polnilnikom za pametni telefon. Več je prostora za drobnarije, zadnja potnika sta dobila dve USB-vtičnici.

Tehnične novosti

Glavne novosti pa zajemajo tehniko: torej motor, baterije in sistem polnjenja. Renault ponuja dva elektromotorja: R110 z močjo 80 kilovatov, ki je bil v prejšnjo generacijo uveden lani, in novo različico R135, ki prihaja z novim zoejem in ima moč sto kilovatov. Inženirji so izkoristili zmogljivejši akumulator novega zoeja za to, da so iz njega izvlekli kar največ. Tako ima R135 več moči in navora ter boljšo odzivnost pri povečevanju vrtljajev.

Zmogljivejši motor

Elektromotor R135 ima navor 245 newtonmetrov, kar omogoča, da novi zoe od hitrosti 80 do 120 kilometrov na uro pospeši v samo 7,1 sekunde, za 2,2 sekunde hitreje kot z elektromotorjem R110. Z mesta do sto kilometrov na uro pospeši v manj kot 10 sekundah. Poleg tega se je največja hitrost zoeja povzpela za pet kilometrov na uro, na 140. Nov način B hkrati deluje podobno kot e-pedal pri nissanu leafu, dodaja zavorno silo, povečuje regeneracijo elektrike in razbremenjuje zavore.

Zmogljive in lahke baterije

Baterijski sklop v zoeju Z. E. 50 ima zdaj 52 kilovatnih ur zmogljivosti oziroma 20 odstotkov več kot prej (zoe Z. E. 40), masa baterije pa se je povečala za le šest odstotkov, na 326 kilogramov, kar pomeni, da ima precej večjo energijsko gostoto in enake mere kot prejšnja baterija.

Doseg po ciklu WLTP se je povečal s 300 na 390 kilometrov, torej za 30 odstotkov. Nova baterija ima še eno prednost. Zmožnost oddajanja bolj intenzivnega toka pripomore k zmogljivostim novega elektromotorja R135.

Več možnosti polnjenja

Poleg tega ima zoe prilagojen vtič combo (CCS), ki je nekaj večji od prejšnjega. V njem sta združena standardna evropska vtičnica in dvopolni konektor za polnjenje z enosmernim tokom. Položaj na sredini prednjega dela olajšuje priklop, še zlasti na javnih polnilnih mestih, ki imajo lasten kabel.

Vtičnica »tip 2« in polnilnik caméléon sta še vedno na voljo za vsakdanjo rabo. Doma, na delovnem mestu, na parkiriščih nakupovalnih središč ali uličnih javnih polnilnih mestih omogoča polnjenje z izmeničnim tokom (AC) do 22 kilovatov moči. Poleg tega je zoeja mogoče hitro polniti z enosmernim tokom (AC) do 50 kilovatov moči. Za to je treba kabel hitrega polnilnega mesta priključiti v dvopolno vtičnico, ki je pod vtičnico »tip 2«.

Na domači stenski polnilnici moči sedem kilovatov se zoe napolni v dobrih devetih urah, na javnih 11-kilovatnih polnilnicah v dobrih štirih urah. V dveh urah, denimo, pridobi za 125 kilometrov dosega. Na javni 22-kilovatni polnilnici pa enak doseg pridobi v le eni uri. Na avtocestnih hitrih polnilnicah boste 150 kilometrov dosega pridobili v pol ure.

Kako je Renaultov električni pionir ujel in prehitel prihajajoče tekmece
Foto: Renault
Močan potres stresel Indonezijo 1
7 ur
Odročen del vzhodne Indonezije je danes stresel potres z magnitudo 7,3. Čutili so ga vse do severa Avstralije. O škodi ali morebitnih žrtvah ni poročil, nevarnosti cunamija niso
Več ▼

Odročen del vzhodne Indonezije je danes stresel potres z magnitudo 7,3. Čutili so ga vse do severa Avstralije. O škodi ali morebitnih žrtvah ni poročil, nevarnosti cunamija niso razglasili.

Potres je imel žarišče v morju v globini 208 kilometrov južno od otoka Ambon v Bandskem morju, je sporočil ameriški geološki inštitut USGS. Tihomorski center za opozarjanje pred cunamiji je sporočil, da je bil potres preveč globoko, da bi lahko sprožil nevarne popotresne valove.

Indonezijske oblasti so sporočile, da je bil potres tako močan, da so ga čutili tudi na oddaljenem indonezijskem otoku Bali, kot tudi v avstralskem Darwinu. Tu so po potresu del poslovnega središča mesta preventivno evakuirali. (STA)

Nove Finance že v aplikaciji
16 ur
Nove Finance, ki bodo v tiskani obliki izšle jutri, so že na voljo v naših aplikacijah:- namizni računalniki,- iOS (App Store),- Android (trgovina Google Play).Za dostop morate biti prijavljeni z
Več ▼

Nove Finance, ki bodo v tiskani obliki izšle jutri, so že na voljo v naših aplikacijah:- namizni računalniki,- iOS (App Store),- Android (trgovina Google Play).Za dostop morate biti prijavljeni z naročniškim uporabniškim imenom.Kako uporabljati aplikacijo Finance in kaj vse vam ponuja – preverite v videu.Še niste naročnik? Preverite ponudbo

Najbolj brani članki danes
19 ur
1. Leon Korošec: Zakaj letim z Adrio?2. Estonski državni letalec Nordica postaja podizvajalec za poljski Lot3. TOP razpisi tega tedna: SPIRIT, ministrstvo za izobraževanje, Eko sklad in drugi4.
Več ▼

1. Leon Korošec: Zakaj letim z Adrio?

2. Estonski državni letalec Nordica postaja podizvajalec za poljski Lot

3. TOP razpisi tega tedna: SPIRIT, ministrstvo za izobraževanje, Eko sklad in drugi

4. Najpodjetniška ideja: Kako gre nekdanjim zmagovalcem

5. Prednosti in pasti nakupa nepremičnine v postopku osebnega stečaja

6. Še ob mlaki krvi dna ni

7. Zakaj centralni bančniki zaradi sanacije bank ne bi smeli biti zaprti in kaj je zelo narobe

8. Življenje brez Adrie: kam in s kom bi lahko leteli z Brnika?

9. To je Kamničan, ki mu je uspelo s spletno prodajo očal in leč, ki so nekajkrat cenejše

10. Pozor, zaradi kolesarske dirke danes zapore cest med Trebnjem in Novim mestom

Kako slovenska podjetja evidentirajo zaposlene in koliko so dovzetna za inovativna partnerstva
17.06.2019 08:06
Izpostavljamo najbolj zanimive vsebine preteklega tedna
Na članek...

S produktnim direktorjem vodilnega slovenskega ponudnika opreme, sistemov in rešitev za logistiko in avtomatsko identifikacijo smo govorili o trendih v identifikaciji zaposlenih, elektronskem beleženju delovnega časa in rešitvah za vstop.

Podjetje Seven Refractories je leta 2011 v Divači začelo proizvodnjo ognjevzdržnih betonov in čepov za plavže. Lani so tam s kupci z vseh celin ustvarili že 42,4 milijona evrov prihodkov in 3,7 milijona evrov čistega dobička. Sedaj so z lokalnim partnerjem Dalmia Bharat Group odprli tovarno v Indiji. Ta je sredi maja tam začela redno proizvodnjo na najbolj sodobni liniji za izdelavo ognjevzdržnih betonov. Na trg Indije vstopajo, ker je to eden redkih trgov monolitne ognjevzdržne keramike, kjer se napoveduje dolgoročna več kot desetodstotna rast.

Pisalo smo kako argeto izdelujejo v tovarni Droga Kolinske v Izoli, kjer proizvodnja zaradi velikega povpraševanja poka po šivih in teče šest dni v tednu 24 ur na dan. Kot je povedal Aleš Vesel, direktor operacij delikatesni namazi v družbi Atlantic Grupa, katere del je Droga Kolinska postala pred slabim desetletjem, letos načrtujejo proizvesti 14,85 tisoč ton argete, od tega blizu osem tisoč ton v Izoli.

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla, največji slovenski jeklar, je v preteklih devetih mesecih v največji jeklarski družbi SIJ Acroni digitalizirala procese za načrtovanje proizvodnje in dobavne verige, pred dvema tednoma pa pred začrtanim rokom zagnala platformo Quintiq, ki že daje rezultate. Naložba je vredna 600 tisoč evrov. Novo platformo

Podjetja in znanstvene institucije, ki so se zadnja tri leta povezovali v projektu MARTINA (Materiali in tehnologije za nove aplikacije), so razvili osem novih inovativnih izdelkov in 86 novih procesnih oziroma organizacijskih rešitev ter pridobili 106 znanstvenih objav in 46 novih mentorjev. V razvoj so vložili 9,6 milijona evrov, od tega so 5,9 milijona evrov pridobili od EU, projekt pa je potekal v okviru partnerstva SRIP MATPRO.

Jupol je znamka notranjih disperzijskih barv, ki je nastala leta 1969 in je danes najmočnejša Jubova blagovna znamka. Ime Jupol je nastalo iz njene osnovne formule – pol barve jubcolor in pol barve juboflor – ter imena podjetja. Po danes slišani anekdoti ga je sestavila kar takratna računovodkinja v podjetju. V prostorih Švicarije v ljubljanskem Tivoliju je potekalo sklepno praznovanje 50-letnice Jupola.

V kratkem intervju z Leonom Lebarjem, direktorjem področja zavarovanja posojil in investicij, ter Nadjo Cvek, pomočnico direktorja oddelka za projektno in izvozno financiranje, smo govorili o tem katera zavarovanja potrebujejo izvozniki v Belorusijo. Po višini izpostavljenosti SID banke gre za drugi največji trg, takoj za Rusijo.

Naslovne zgodbe Financ 3
20 ur
Danes objavljeno...
Več ▼

Danes objavljeno...

Naslovne zgodbe Financ
Kaj je bila tema srečanja gospodarskih ministrov na Mokricah 1
20 ur
Izpostavljamo najbolj zanimive vsebine preteklega tedna
Na članek...

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško strmo narašča. V obdobju zadnjih petih let se je izvoz slovenskega blaga na Hrvaško povečal za dve tretjini, izvoz hrvaškega blaga v Slovenijo pa za dobro polovico. Na poslovnem zajtrku SLO CRO Poslovnega kluba ob Dnevu državnosti Republike Slovenije in Republike Hrvaške sta se na Mokricah srečala slovenski in hrvaški gospodarski minister.

Lani je slovenska industrija, ki v 18 tisoč podjetjih zaposluje več kot 200 tisoč ljudi, ustvarila skoraj tretjino celotne prodaje in dobro polovico slovenskega izvoza blaga. Na konferenci Industrija prihodnosti, ki so jo na Brdu pri Kranju soorganizirali ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, agencija SPIRIT in Gospodarska zbornica Slovenije so pripravili podlago nove industrijske strategije za prihodnje obdobje.

Pridelava mleka je ena pomembnejših kmetijskih panog v Sloveniji. Pri pridelavi ekološkega mleka pa imamo še velike rezerve, saj povpraševanje ves čas raste. Ljubljanske mlekarne kmetijam zato ponujajo dolgoročen odkup ekološkega mleka, strokovno svetovanje in tudi finančno pomoč za obdobje ekološke preusmeritve ter konkurenčno ceno mleka z ekocertifikatom.

Miha Dolinšek, direktor in lastnik družb Adrial in Vallis MG, kjer prek spletne trgovine moje-lece.si prodajajo leče in očala, bo te dni v poslovni coni Komenda začel 5,5-milijonsko naložbo v logistično-distribucijski center s pisarnami, ki bo imel na strehi košarkarsko igrišče za zaposlene.

Lani smo nagrado zmagovalec slovenskega izvoza podelili družbi Kolektor Etra" title="Kolektor Etra">Kolektor Etra, ki je komisijo prepričala, ker je v zadnjih letih rasla trikrat hitreje kot trg, in to ne zaradi nizkih cen svojih izdelkov, in ker pri načrtovanju izdelkov uporablja umetno inteligenco. Novega zmagovalca bomo razglasili 20. septembra na 5. izvozni konferenci, ki bo potekala na Brdu pri Kranju. Kako pa gre Kolektor" title="Kolektor">Kolektorju Etra" title="Etra">Etri?

Zagorela rafinerija v Philadelphii, ogenj po treh dneh pod nadzorom 2
20 ur
V petek zjutraj je zagorela rafinerija nafte v Philadelphii, gasilci se po treh dneh še vedno bojujejo s plameni, ki so danes pod nadzorom, poroča CBS News. Zagorela je ena največjih rafinerij na
Več ▼

V petek zjutraj je zagorela rafinerija nafte v Philadelphii, gasilci se po treh dneh še vedno bojujejo s plameni, ki so danes pod nadzorom, poroča CBS News. Zagorela je ena največjih rafinerij na vzhodni obali Amerike, vzroki za tako hud požar še vedno niso znani. Močna eksplozija pa je iz postelje vrgla tudi prebivalce New Yerseja, ki so od rafinerije oddaljeni več kot 90 kilometrov.

Celoten kompleks v lasti podjetja Philadelphia Energy Solutions, pa je star že več kot 150 let. Dnevno pa v rafineriji proizvedejo 335 tisoč sodčkov surove nafte, še komentirajo iz podjetja. Zaenkrat so lažje poškodovane štiri osebe.

Povezava do posnetka.

Facebook z digitalno valuto širi posel 4
20 ur

Facebook je minuli teden predstavil digitalno valuto libra, v svojo ponudbo bo tako dodal finančne storitve in še razširil svoj posel. Ameriški spletni tehnološki velikan Facebook je sredi tedna predstavil podrobnosti o kriptovaluti libra. Konzorcij, v katerem so tudi podjetja Mastercard, Visa, PayPal in Uber, naj bi jo v uporabo dal prihodnje leto, varčevanje, transakcije in nakupi z njo pa naj bi bili tako preprosti, kot je pošiljanje sporočil.

Na to gledamo kot na dopolnilno dejavnost za Facebookovo poslanstvo povezovanja ljudi, so sporočili iz podjetja. Veliko ljudi Facebook namreč uporablja v državah, v katerih se srečujejo z ovirami pri uporabi bančnih storitev, nova kriptovaluta pa bo Facebooku tako omogočila, da bo v svojo ponudbo dodal finančne storitve in razširil svoj posel. Vlagatelji so novico dobro sprejeli, delnica Facebooka je v zadnjem tednu pridobila dobrih pet odstotkov.

Predstavitev prihaja v času, ko se ameriški tehnološki velikan bojuje z okrnjenim ugledom zaradi več varnostnih spodrsljajev. Kot obljubljajo v Facebooku, bo digitalna denarnica strogo ločena od drugih podatkov, ki jih upravlja podjetje, hkrati pa teh podatkov ne bodo uporabili za ciljne oglase. V konzorciju, ki združuje 28 članov, so libro zasnovali z željo po stabilnosti, zaupanje med strankami pa naj bi pridobili z vezavo vrednosti svoje virtualne valute na košarico valut, v kateri bosta tudi dolar in evro. Valuto so zavarovali z rezervami, ki zagotavljajo uporabnost in majhno nihajnost.

Facebook z digitalno valuto širi posel
Foto: Facebook