Manager
Ameriški proizvajalci čipov lobirajo za omilitev prepovedi nad Huaweijem 2
37 min
Ameriški proizvajalci čipov, ki dobavljajo Huaweiju, med njimi Qualcomm in Intel, naj bi potihoma pritiskali na ameriško vlado, da ta omili ukrepe proti kitajskemu Huaweiju. To naj bi se dogajalo
Več ▼

Ameriški proizvajalci čipov, ki dobavljajo Huaweiju, med njimi Qualcomm in Intel, naj bi potihoma pritiskali na ameriško vlado, da ta omili ukrepe proti kitajskemu Huaweiju. To naj bi se dogajalo kljub temu, da se Huawei sicer ne poslužuje tipičnega vladnega lobiranja, poroča Reuters.

Ukrep, ki ga je proti kitajskim podjetjem sprejela ameriška vlada, ameriškim proizvajalcem onemogoča, da bi ta prodajala Huaweiju, največjemu podjetju z opremo s področja telekomunikacij.

Pred današnjim srečanjem delodajalcev, sindkatov in vlade: Kakšni davčni predlogi so na mizi 4
14.06.2019 13:00
Sindikati bi večjo razbremenitev rednih plač, podjetniki več davčnih olajšav
Na članek...

Danes se bo sešla pogajalska skupina na ekonomsko-socialnem svetu. Kaj predlagajo mali podjetniki? Kakšne so pripombe delodajalcev, gospodarstvenikov in kaj si želijo sindikati? Precej enotni so pri razbremenitvi plač, medtem ko je obremenitev kapitala že druga zgodba.

Preverili smo, kakšne so pripombe socialnih partnerjev na osnovni predlog vlade, ki je:

 • Dohodninske meje se bodo s prihodnjim letom predvidoma zvišale v vseh davčnih razredih. Poleg tega se znižuje obdavčitev v drugem dohodninskem razredu za odstotno točko, na 26 odstotkov, in v tretjem razredu za dve odstotni točki, na 32 odstotkov.
 • Višja bo splošna olajšava (s 3.303 evre na leto se dviguje na 3.500 evrov).
 • Višje bodo tudi dodatne splošne olajšave, ki so namenjene tistim z najmanjšimi dohodki, in sicer se bodo zvišale s 6.519 na 6.717 evrov na leto.
 • Finančno ministrstvo poleg neobdavčenega regresa do višine povprečne plače, kar je že sprejeto, za prihodnje leto predlaga še nižjo obremenitev trinajstih plač ali božičnic. Zdaj velja, da božičnice do višine povprečne slovenske plače niso obremenjene z dohodnino, so pa s prispevki. Po novem naj bi se ta oprostitev prihodnje leto zvišala na 150 odstotkov, leta 2021 pa na 175 odstotkov povprečne plače.
 • Višja obdavčitev rent iz kapitala (obresti, dividende, najemnine) in dobičkov od prodaje kapitala (denimo nepremičnin in delnic). Po osnovnem predlogu ministrstva za finance bi se sedanja stopnja s 25 odstotkov dvignila na 30 odstotkov, nato pa po različnih scenarijih postopno po 20 letih lastništva upadla na nič odstotkov (ali se vsaj znižala). Kot je že pred dnevi poročal Radio Slovenija, se pojavljajo nagibi k zvišanju najvišje stopnje na 27,5 odstotka.
 • Davek od dohodkov pravnih oseb naj bi se zvišal z 19 in 20 odstotkov. Osnovni predlog je postopno zvišanje na 22 odstotkov.
 • Minimalna efektivna davčna stopnja za davek od dohodka pravnih oseb naj bi bila sedem odstotkov (šlo naj bi bolj ali manj za pogajalsko izhodišče; verjetno bo minimalna obdavčitev petodstotna).

Na finančnem ministrstvu načrtujejo, da bodo davčne reforme pod streho oktobra. Poslanci naj bi jih sprejeli v paketu. Časovnica je:

 • v ponedeljek se sestane pogajalska skupina na ESS, preverili bodo predloge, ki so bili poslani do 7. junija, in odziv ministrstva;
 • če se bodo pogajalci strinjali in bodo imeli že kolikor toliko zbližana stališča, bodo šli predlogi v javno razpravo med 17. in 20. junijem; verjetno je sicer, da se bodo socialni partnerji na ESS srečali 5. julija;
 • predlogi bodo v javni razpravi do 1. avgusta, morda kakšen teden dlje, odvisno od ponedeljkovega poteka sestanka;
 • vlada bo o predlaganih zakonodajnih spremembah razpravljala na seji 29. avgusta;
 • parlament bi spremembe lahko potrdil po rednem postopku nekje oktobra ali novembra oziroma v sredini jeseni;
 • veljati bi začele s 1. januarjem 2020.

Kakšni pa so predlogi delodajalcev in sindikatov?

Zbrali smo nekaj predlogov organizacij in predstavnikov, ki so vključene v ekonomsko-socialni svet.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE:

Po njihovi oceni predlog davčne reforme za leto 2020 ne bo prinesel neto razbremenitve slovenskemu gospodarstvu, "saj tudi ministrstvo za finance jasno navaja, da gre za obliko davčno nevtralnega javnofinančnega prestrukturiranja. Naj ob tem navedemo, da je Avstrija maja opredelila davčno razbremenitev v letni višini 8,3 milijarde, kar pomeni več kot dva odstotka njihovega BDP, pri čemer je njihov napovedani javnofinančni presežek manjši od slovenskega. Prevedeno v slovenske številke bi to pomenilo 900 milijonov evrov neto razbremenitve. Pri tem v Avstriji znižujejo tako obremenitev prispevnih stopenj kot dohodnine, davek na dohodke pravnih oseb pa znižujejo s trenutnih 25 na 21 odstotkov do leta 2023."

Kot boste videli iz predlogov, GZS še ni pozabil na omejevanje plačevanja prispevkov. So pa očitno pripravljeni vladi nekoliko popustiti pri obdavčevanju kapitalskih dobičkov.

Njihovi predlogi so:

 • Razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost, in to na 150 odstotkov povprečne plače v letu 2020;
 • znižanje stopnje najvišjega, 50-odstotnega dohodninskega razreda na 45 odstotkov;
 • uvedba socialne kapice oziroma omejitev plačevanja prispevkov navzgor nad trikratnikom povprečne plače za pokojninsko zavarovanje (to pomeni letno 50 milijonov evrov manj prispevkov);
 • naj ostane osnovna davčna stopnja za davek na dohodke pravnih oseb 19-odstotna (skrajna je po njihovi oceni 20-odstotna);
 • predlagana minimalna efektivna davčna stopnja naj ne bo sedemodstotna, temveč naj bo triodstotna;
 • naj bo možnost davčnih olajšav, ki jih lahko podjetja izkoristijo, časovno neomejena;
 • morebitni višji davek na dobiček in rente iz kapitala naj začne veljati samo za nove naložbe;
 • normirani stroški za oddajanje nepremičnin, ki znižujejo davno osnovo, naj se dvignejo z 10 na 30 odstotkov;
 • stopnja cedularne obdavčitve za dolgoročne varčevalce v vrednostnih papirjih naj se ne spreminja 15 let, potem pa naj upade na pet odstotkov. Torej, če bi nekdo prodal delnice po 20 letih, stopnje ne bi bila več nič, kot je zdaj, temveč pet odstotkov. Prva leta naj ostane 25 odstotkov, kot je zdaj (GZS namreč ne omenja nove osnove stopnje).

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE:

Njihovi predlogi so:

 • Uvedba zgornje meje za plačilo prispevkov za socialno varnost tudi za osebe, ki so zavarovane iz naslova delovnega razmerja (zdaj namreč velja samo za samostojne podjetnike);
 • odprava dohodninskega razreda po stopnji 50 odstotkov;
 • davčna razbremenitev plač oziroma povišanje neto dohodka delojemalca (predvsem srednjega razreda, brez pravic do socialnih transferjev), z enim od naslednjih oziroma kombinacijo več ukrepov, ki so višji znesek splošne olajšave, spremembe dohodninske lestvice, znižanje prispevkov za socialno varnost, za katere je zavezanec za plačilo delojemalec;
 • oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost od dela plače za poslovno uspešnost do višine 100 odstotkov povprečne plače v RS (nagrade so zdaj oproščene dohodnine);
 • spremembe pri vrednotenju bonitete iz naslova zagotovitve osebnega motornega vozila za zasebne namene v smeri znižanja odstotka nabavne vrednosti plug-in (priključna električna vozila), hibridnih in električnih vozil kot osnove za izračun bonitete. Zaradi visokih nabavnih vrednosti teh vozil in zdajšnjega načina vrednotenja, so zneski bonitet izredno veliki in delojemalcem zaradi visokega zneska davčnega odtegljaja ni v interesu, da bi sprejemali taka službena vozila tudi za zasebne namene;
 • za ukrepe za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki se štejejo za boniteto, določiti mesečni limit, do katerega se ne vštevajo v davčno osnovo;
 • oprostitev vseh dajatev za vplačila zdravstvenih polic, ki omogočajo hitrejši obisk specialistov, diagnostiko in ambulantno zdravljenje za delodajalce, ki zdravstveno polico sklepajo za vse svoje zaposlene, do višine 120 evrov na leto (brez obračunavanja bonitete);
 • odpravnine iz poslovnih razlogov, iz razloga nesposobnosti in prenehanja pogodbe za določen čas, ki so izplačane delojemalcem, ki so z delodajalcem povezane osebe, naj se izvzamejo iz davčne osnove;
 • sprememba davčne obravnave nadomestil za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in na delovnem mestu in nadomestil za uporabo lastnih sredstev za delo na delovnem mestu z dosedanjih pet odstotkov mesečne plače delavca oziroma največ pet odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji na največ 30 odstotkov povprečne mesečne plače v Sloveniji;
 • povrnitev stopnje davka od dohodka pravnih oseb na predkrizno raven in razširitev obstoječih oziroma uveljavitev novih investicijskih olajšav;
 • zagotovitev nastanitve do največ 90 dni naj se ne šteje za boniteto. Po istem načelu kot je določeno za začasno napotene delavce v tujino, naj se iz davčne osnove izvzame tudi zagotovitev nastanitve do največ 90 dni za sezonske in druge delavce, ki jih delodajalec zaposli za opravljanje začasnega dela, ki traja krajše časovno obdobje in jim za ta čas zagotovi tudi nastanitev v kraju opravljanja dela.

OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE

Njihovi predlogi so:

 • Naj se zniža najvišja dohodninska stopnja s 50 na 45 odstotkov;
 • minimalna efektivna davčna stopnja davka na dohodke pravnih oseb naj bo tri odstotke;
 • nasprotujejo zvišanju splošne stopnje davka na dohodke pravnih oseb;
 • naj se hkrati poenostavi koriščenje olajšav za raziskave in razvoj in razširijo olajšave za investiranje v tehnološko opremo in v proizvodne nepremičnine;
 • OZS ne podpira dviga davčne stopnje na rente in dobiček iz kapitala. Ravno nasprotno: vladi predlagajo nižjo obdavčitev dohodkov iz kapitala, saj menijo, da bo nižja davčna stopnja spodbudila davčne zavezance k oddaji davčnih napovedi in s tem pozitivno vplivala na prilive v davčno blagajno;
 • OZS vztraja pri dvigu neobdavčenega dela plače iz poslovne uspešnosti, najmanj v višini 150 odstotkov povprečne plače;
 • predlagajo davčno razbremenitev ukrepov v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu.

SINDIKATI, KNSS - NEODVISNOST:

Sindikati podpirajo predvsem razbremenitev dohodnine. Kot pravi Evelin Vesenjak, predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije - NEODVISNOST, so predlagane spremembe res v smeri razbremenitve, "a za srednji sloj, ki jo je do zdaj odnesel najslabše, se ravno kaj dosti ne spremeni". Kaj torej predlagajo pri njih?

 • Strinjajo se s predlaganim dvigom splošne dohodninske olajšave;
 • z dohodnino bi morali plače bolj razbremeniti, razmišljajo še o enem vmesnem dohodninskem razredu in večjih razbremenitvah;
 • strinjajo se z dvigom obdavčitve davka na dohodke pravnih oseb na 22 odstotkov in najnižjo efektivno davčno stopnjo v višini sedmih odstotkov;
 • glede višje obdavčitve rent in dobička iz kapitala za fizične osebe s 25 na 30 odstotkov menijo, da je to sprejemljivo, čeprav se nekateri nagibajo tudi k enaki obdavčitvi, ki velja za plače;
 • zaradi morebitnih zlorab so skeptični do davčne razbremenitve trinajste plače. Menijo namreč, da bi nekateri delodajalci to olajšavo lahko izkoristili tako, da bi delavce plačevali prek trinajste plače namesto prek običajne plače in bi tako bili zaposleni preveč odvisni od dobička in ne nazadnje premalo dobili v pokojninsko blagajno (če morebiti ne bi bile trinajste plače obremenjene s prispevki oziroma ne bi dobili izplačil).

Pred današnjim srečanjem delodajalcev, sindkatov in vlade: Kakšni davčni predlogi so na mizi
Adria serijsko odpoveduje lete: kakšne so pravice potnikov
1 ura
Odškodnina lahko znaša 600 evrov
Na članek...

Adria Airways vse pogosteje odpoveduje lete, razlogi naj bi bile tehnične težave z letali in pomanjkanje posadk. Kakšne so pravice potnikov, ki jih doleti odpoved leta, velika zamuda in druge nevšečnosti, si lahko preberete na povezavi.

Glavne pravice ob odpovedi pa so naslednje:

1. POMOČ V PRIMERU ZAVRNITVE VKRCANJA, ZAMUDE ALI ODPOVEDI

Ob zavrnitvi vkrcanja na letalo ali takojšnji odpovedi leta ste morda upravičeni do pomoči, na primer do hrane in osvežilnih pijač, dostopa do komunikacijskih sredstev, nastanitve (po potrebi) in prevoza do in s kraja nastanitve. V primeru velike zamude je pomoč na voljo po:

 • dveh ali več urah, če je dolžina leta 1.500 kilometrov ali manj;
 • treh ali več urah v primeru daljših letov znotraj Evropske unije ali drugih letov med 1.500 in 3.500 kilometrov;
 • štirih ali več urah, če je dolžina leta večja od 3.500 kilometrov zunaj Evropske unije.

2. SPREMEMBA POTI ALI POVRAČILO V PRIMERU ZAVRNJENEGA VKRCANJA ALI ODPOVEDI

V primeru zavrnitve vkrcanja ali odpovedi boste lahko izbirali med spremembo poti ali vračilom zneska vozovnice.

3. ODŠKODNINA

Odvisno od dolžine leta in zamude ob prihodu na cilj ste morda upravičeni do odškodnine v višini od 125 do 600 evrov. Do odškodnine niste upravičeni, če ste bili o odpovedi obveščeni najmanj 14 dni pred letom, če so vam ponudili spremembo poti s podobnimi potovalnimi časi, ali če letalska družba lahko dokaže, da je odpoved posledica izrednih razmer

Kot danes piše Siol, obstaja razlog za sum, da v nemškem skladu 4K Invest, ki je lastnik največjega slovenskega letalskega prevoznika, prirejajo bilance. Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je pod drobnogled vzela revizijsko hišo PricewaterhouseCoopers (PwC), ki je revizor lanskih izkazov letalske družbe.

Da je bilanca Adrie Airways pod lupo agencije za nadzor nad revidiranjem, smo že pisali.

Adria serijsko odpoveduje lete: kakšne so pravice potnikov
Foto: Jure Makovec
Trump zaostaja v nekaterih anketah za Bidnom in drugimi demokrati 2
1 ura
Ameriški predsednik Donald Trump je ankete, ki mu kažejo zaostanek za demokratskimi predsedniškimi kandidati na čelu z nekdanjim podpredsednikom Josephom Bidnom, označil za lažne, čeprav je
Več ▼

Ameriški predsednik Donald Trump je ankete, ki mu kažejo zaostanek za demokratskimi predsedniškimi kandidati na čelu z nekdanjim podpredsednikom Josephom Bidnom, označil za lažne, čeprav je šlo za notranje ankete njegove lastne kampanje za ponovno izvolitev, ki teče že dve leti, uradno pa jo sproža 18. junija.

Trump je v nedeljo doživel še en udarec televizije Fox News, katere anketa ugotavlja, da Biden vodi s 49 odstotki podpore proti 39 odstotkom za Trumpa. Senator Bernie Sanders vodi s 49 odstotki proti 40, senatorka Elizabeth Warren vodi s 43 proti 41, senatorka Kamala Harris s 42 proti 41 in župan Pete Buttigieg s 41 proti 40 odstotkom. (STA)

Predstavljamo prvo banko, ki se seli v Amazonov oblak
5 ur
Moneta Money Bank, četrta največja češka banka z več kot milijon komitenti in 190 poslovalnicami, je v oblak preselila že dobro tretjino poslovanja, dokončno pa naj bi bila preseljena prihodnje leto
Na članek...

Moneta Money Bank si je zastavila cilj, da postane vodilna digitalna banka v državi. Ker je bila glavna ovira na tej poti stara IT-infrastruktura, so se odločili za selitev v oblak – nekaj, kar je večini bančnikov po vsem svetu še povsem nepredstavljivo.

Potrebne so bile tudi menjave v ekipi informatikov

Kot je dodal Klein, so bili sprva proti temu celo njegovi najožji sodelavci v oddelku informatike. »Veliko energije sem porabil za prepričevanje, da je oblak prava smer, nekatere sodelavce sem bil primoran tudi zamenjati, saj niso bili naklonjeni spremembi,« je dejal prvi informatik četrte največje češke banke. »Prepričan sem, da brez korenite digitalizacije na tem trgu ne bi preživeli. Mlajše generacije strank se preprosto odpravijo k fintech podjetjem, Googlu ali Applu in na njihovih platformah opravljajo finančne storitve.«

Najprej poskrbeli za podatke

Najprej so poskrbeli za močno šifriranje vseh podatkov in komunikacij s ključi ter večfaktorsko avtentikacijo, tako da podatkov banke tudi zaposleni v Amazon Web Services (AWS) ne morejo videti.

»Poskrbeti smo morali za stalno zaščito podatkov pri obdelavi, na poti v oblak in nazaj ter v mirovanju,« je dejal Klein in dodal, da banka povsem nadzoruje sistem upravljanja in dodeljevanja ključev. Poskrbeli so za federacijo aktivnega imenika in rabo žetonov v navezi z večfaktorsko avtentikacijo. »Prepričan sem, da je banka v oblaku bolj varna. Pravzaprav še nikoli nisem imel tako varnega podatkovnega centra kot prav sedaj.«

Lastni podatkovni center že upokojili

S selitvijo poslovanja v oblak so v Moneta Money Bank začeli januarja 2018, pri čemer je bila najprej na vrsti birokracija in uskladitev z regulatorjem. Podatki, sistemi in aplikacije so se začeli seliti šele maja, do konca letošnjega leta pa naj bi izključno iz oblaka delovala že polovica vseh bančnih funkcij in procesov. Po pričakovanjih bodo selitev v oblak v celoti dokončali prihodnje leto.

Za svoje delovanje so izbrali AWSjev podatkovni center v Frankfurtu, ki je najbližji Češki in je zato, kot je dejal Klein, odzivnost spletnih aplikacij odlična. Obstoječi podatkovni center banke so povsem upokojili – tudi stvari, ki še niso preseljene v oblak, so predali v upravljanje zunanjemu ponudniku.

Oblak je cenejši za petino

Klein ocenjuje, da je banka s selitvijo v oblak stroške IT-infrastrukture zmanjšala za okoli 20 odstotkov, še bolj pomembno pa se mu zdi, da delo informatikov poteka hitreje. Prej so dodatne strežnike z vsemi aplikacijami implementirali v dveh mesecih od naročila opreme, sedaj pa virtualni strežnik z vsemi spremljajočimi rešitvami postavijo oziroma naklikajo v vsega nekaj urah.

Banka v oblaku po Kleinovih besedah lažje optimizira svoja bremena, saj uporabljajo veliko storitev AWS. »V lastnem podatkovnem centru moraš vedno imeti rezervo, ki stane veliko denarja. V oblaku je ravno obratno – začneš z manjšimi bremeni in jih nato povečuješ po potrebi,« je dejal Klein.

V specializiran oblak tudi kartično poslovanje

Danes je infrastrukturni del ekipe informatikov, ki je prej prevladoval v banki, v manjšini. Večina informatikov se ukvarja z nadzorom delovanja storitev in varnostjo, preostali pa z razvojem aplikacij za oblačno okolje.

»Veliko avtomatiziramo, vse postaja programsko opredeljeno. Tudi kartične sisteme smo migrirali v oblak specializiranega ponudnika. Ta se čisto po naključju nahaja v Frankfurtu, kjer je tudi Amazonov podatkovni center, tako da je bila integracija enostavna. Na preteklost nas zaenkrat spominja le še sistem mainframe,« je povedal Klein.

Bodo vse banke pristale v oblaku?

Strokovnjaki so si enotni, da bodo zaradi obvladovanja stroškov dolgoročno tudi ostale banke pristale v oblaku. Njihove storitve, na primer internetno in mobilno bančništvo, so praktično programska oprema kot storitev (SaaS), banke pa postajajo programske hiše v okolju, kjer je vedno več denarja virtualnega. Narava razvoja poslovanja finančnih storitev, kjer v ospredje stopajo mobilne denarnice, aplikacije za plačevanje in prenos sredstev ter kriptovalute, banke sili v platforme, ki omogočajo skalabilnost, odzivnost in globalno prisotnost. Vse to ponuja ravno oblak.

»Razlogov, zakaj bi banke še vedno vlagale v lastne podatkovne centre, ni več, z izjemo morebitnih zahtev regulatorjev,« je pojasnil Sašo Djoković, direktor prodaje za jadransko regijo v podjetju Revolgy, ki trži oblačne storitve podjetij Google in AWS.

Revolgy je na Češkem in v Romuniji z oblačnimi storitvami omenjenih dveh ponudnikov prisoten v največjih bankah, v Sloveniji in Avstriji pa je glavna ovira v regulativi, ki predpisuje, da morajo banke podatke uporabnikov hraniti v državi uporabnika. Oba omenjena spletna velikana imata namreč Sloveniji najbližji podatkovni center v Nemčiji.

Predstavljamo prvo banko, ki se seli v Amazonov oblak
Foto: Getty Images/iStockphoto
Katere embalažne družbe bodo preživele spremembe Zakona o varstvu okolja
8 ur
Predlog zakonskih sprememb kaže, da bi utegnilo okoljsko ministrstvo pustiti pri življenju največ tri od šestih družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).
Na članek...

»Zaostrili bomo pogoje za družbe za ravnanje z odpadno embalažo. V zakon sicer ne moremo zapisati, da lahko to opravlja samo ena družba, bomo pa postavili dovolj zahtevne pogoje, da odpravimo anomalije, ki so se zgodile v prejšnjem sistemu. Moja želja je, da bodo pogoji taki, da bomo imeli samo eno družbo.«

Tako je konec marca napovedal Simon Zajc med zaslišanjem na odboru državnega zbora za infrastrukturo, ko je bil še kandidat za okoljskega ministra.

Na ministrstvu za okolje so pred nekaj dnevi objavili predlog sprememb Zakona o varstvu okolja, s katerimi nameravajo zaostriti pogoje delovanja embalažnih družb. Poglejmo ključne spremembe in njihov vpliv na DROE.

Najprej terminološka sprememba: zdaj imamo DROE, po novem bomo imeli »organizacije za skupno izpolnjevanje proizvajalčeve razširjene odgovornosti za odpadke«. Predlog zakona jih imenuje »organizacije«.

Na število organizacij bodo verjetno vplivale predvsem štiri zahteve snovalcev zakonskih sprememb.

1. Omejeno lastništvo

Organizacije bodo lahko ustanovili in imeli v lasti samo proizvajalci »določenih istovrstnih proizvodov« s sedežem v Sloveniji. Povedano drugače, lastniki organizacije bodo lahko samo podjetja, ki dajejo embalažo na trg.

Če bo takšen predlog obveljal, bo terjal velike spremembe v lastništvu DROE. Poglejmo, kdo so njihovi lastniki.

Dinos je v lasti nemškega predelovalca odpadkov Scholz, ta pa je v lasti kitajskega podjetja Chiho, ki se ukvarja z enako dejavnostjo.

● Embakom je po podatkih baze Bisnode GV IN v 12,5-odstotni lasti Snage in 87,5-odstotni lasti podjetja Komteks, ki se po podatkih njihove spletne strani ukvarja z zbiranjem in prevozi sekundarnih surovin.

Interseroh je član nemškega predelovalca odpadkov Alba Group.

Recikel je formalno v 100-odstotni lasti družbe Curator nova, kažejo podatki Bisnode GV IN. Dejavnost Curator nove je ravnanje z nevarnimi odpadki.

Slopak je po podatkih Bisnove GV IN v lasti Droge Kolinske, Fructala, Pivovarne Laško Union, Radenske, Coca-Cole Slovenija in Mercatorja, torej družb, ki dajejo embalažo na trg.

● Surovino oziroma nekdanjo Gorenje Surovino je pred nedavnim kupilo podjetje Izeta Rastoderja Eko Surovina, smo poročali v članku Kralj banan Rastoder še v odpadke. Dejavnost Eko Surovine je »drugo podjetniško in poslovno svetovanje«.

2. Neprofitnost

»Organizacija mora uporabiti morebitni dobiček le za izvajanje dejavnosti in ukrepov za skupno izpolnjevanje obveznosti. Po razpoložljivih podatkih je Slopak edini neprofiten DROE.

3. Tržni delež

Organizacija bo »zagotavljala skupno izpolnjevanje obveznosti za pridružene proizvajalce, ki dajo na trg najmanj 25 odstotkov količine proizvodov, danih na trg«, so zapisali avtorji zakonskega predloga.

To pomeni, da bi lahko delovale tri organizacije; če bi bile štiri, bi morala vsaka imeti natanko 25-odstotni tržni delež.

Uradni podatki o deležih DROE so po štirih frakcijah. Lanski deleži kažejo, da sta najbližje morebitni novi zakonski zahtevi družbi Recikel in Dinos.

4. Omejena dejavnost

Organizacija ne bo smela opravljati druge dejavnosti kot - rečeno po starem - vodenje embalažne sheme, kar pomeni, da čaka skoraj vse DROE reorganizacija, če bodo želele delovati tudi po novem. Če bo zakonski predlog obveljal, seveda.

Katere embalažne družbe bodo preživele spremembe Zakona o varstvu okolja
Foto: Borut Hočevar
Avgusta v Ljubljani vrhunska energetsko-ekonomska konferenca
8 ur
Združenje International Association for Energy Economics (IAEE) bo konec avgusta pripravilo v Ljubljani svojo 16. evropsko konferenco.
Na članek...

IAEE je najpomembnejše svetovno združenje za energetsko ekonomiko. Ima prek štiri tisoč članov iz več kot sto držav. Glavni cilji IAEE so krepitev prostega pretoka informacij in idej o energetskih vprašanjih, omogočanje visokokakovostnih raziskav in razvoja ter izobraževanje študentov in energetskih strokovnjakov.

Člani združenja so podjetja, ustanove in raziskovalci, združenje pa ima tudi več kot 30 nacionalnih podružnic, med njimi je od septembra 2015 tudi Slovensko združenje za energetsko ekonomiko SAEE. Združenje SAEE deluje kot sekcija Energetske zbornice Slovenije.

Med govorniki na ljubljanski konferenci IAEE bo prek 20 energetskih in ekonomskih strokovnjakov, velika večina iz tujine. Med drugimi bo nastopil tudi direktor evropskega združenja prenosnih elektroenergetskih omrežij ENTSO-E Laurent Schmitt.

O združenju ENTSO-E smo poročali lani, ko so se zaradi spora med Srbijo in Kosovom pojavile težave v evropskem elektroenergetskem omrežju. Konec lanskega leta pa smo povzeli napoved ENTSO-E, da bo konec januarja za slovenski elektroenergetski sistem težak. Napoved se je uresničila.

Član združenja ENTSO-E je tudi slovenski operater prenosnega omrežja ELES.

Na konferenci IAEE bodo govorili predvsem o prihodnosti trgov z električno energijo, zemeljskim plinom in nafto pa tudi o vplivu digitalizacije in inovacij na energetiko, o upravljanju energetskega prehoda, vlogi evropske energetike v globalni energetski industriji in o drugih temah.

Konferenca bo od 25. do 28 avgusta na Ekonomski fakulteti.

Avgusta v Ljubljani vrhunska energetsko-ekonomska konferenca
Foto: Aleš Beno
Mobilne denarnice z NFC-tehnologijo prinašajo novo uporabniško izkušnjo nakupovanja (PRO)
8 ur
Vse več Slovencev uporablja mobilni telefon za plačevanje, pri čemer je z vidika prijaznosti do uporabnika najboljša tehnologija NFC, s katero je plačevanje s telefonom podobno kot z brezstično kartico.
Na članek...

Za plačevanje je mobilni telefon uporabilo že 44 odstotkov Slovencev, starih od 18 do 55 let, je pokazala raziskava MasterIndex. Mobilni telefon torej postaja vse bolj razširjeno plačilno orodje in lahko v celoti nadomesti uporabo plastičnih plačilnih kartic. S pametnimi telefoni s tehnologijo NFC (tehnologija komunikacije v bližnjem polju), kar večina današnjih telefonov podpira, in naloženo aplikacijo mobilne denarnice, lahko že danes plačujete na vseh POS-terminalih, ki omogočajo brezstično plačevanje.

V Sloveniji lahko tako plačujete že na 93 odstotkov vseh prodajnih mestih. Brezstično pa lahko s telefonom plačujete tudi v tujini oziroma na kar 67 odstotkih vseh prodajnih mest v Evropi in povsod, kjer POS-terminali podpirajo brezstično poslovanje. Ko so v raziskavi MasterIndex, s katero je podjetje Mastercard raziskovalo plačilne navade po vsem svetu, spraševali, kakšna mora biti po mnenju uporabnikov mobilna aplikacija za plačevanje, so skoraj vsi odgovorili, da mora biti varna, preprosta, vsebovati števec stroškov in nadzor porabe, uporabniška izkušnja pa mora biti prijazna.

Najsodobnejši način plačevanja z NFC-tehnologijo

Z vidika uporabniške izkušnje je ta hip najboljša tehnologija komunikacije v bližnjem polju oziroma NFC, ki omogoča hitro, preprosto in varno plačevanje s telefonom. Tehnologija NFC je tudi zelo razširjena, saj jo podpirajo že skoraj vsi mobilni telefoni, ki so danes v uporabi oziroma jih je mogoče kupiti na trgu. Celotna izkušnja je podobna plačevanju z brezstično plačilno kartico, le da kupec vse kartice lahko pusti doma in v trgovino s seboj vzame le mobilni telefon.

Primer takšne izkušnje je uporaba mobilne denarnice NLB Pay, ki omogoča plačevanje na brezstičnih POS-terminalih ter dvig gotovine na brezstičnih bankomatih v Sloveniji in tujini. Tako je možno plačevanje in dvigi gotovine z NLB plačilnimi karticami mastercard, visa in maestro, ki se shranijo v mobilno denarnico NLB Pay, ne da bi bili podatki o kartici dejansko shranjeni v telefonu.

V telefonu se namreč ne hranijo podatki o številki kartice, temveč le posebni enkratni digitalni ključi (zakodirani v žeton ali token), potrebni za izvajanje plačil in komunikacijo. Sistem torej temelji na tokenizaciji, vključeni v storitev Digital Enablement Service (MDES), najsodobnejši in najvarnejši način elektronskih transakcij, ki ga je razvil Mastercard. Tako je prestrezanje signala pri transakciji ali mimogrede s telefona tako rekoč nemogoče.

"Mobilno plačevanje je ena izmed vej brezstičnega poslovanja, za katero z vso odgovornostjo trdimo, da je varno. Od uvedbe brezstičnih kartic v NLB nismo zasledili še nobene zlorabe, ki bi bila povezana z neavtoriziranim branjem podatkov, kot včasih zaokrožijo novice. Podatki, ki se prenašajo med kartico in POS-terminalom, so unikatni in kriptirani, večkratna uporaba enakih podatkov ni mogoča," pojasnjuje Nataša Dulc Strahinič, vodja projekta NLB Pay.

Pomemben aspekt varnosti je tudi to, da mobilna denarnica NLB Pay kot prva v Sloveniji omogoča, da uporabniki sami upravljajo varnostne nastavitve svojih kartic. To pomeni, da ima vsak uporabnik v svojih rokah možnost, da posamezni kartici, ki jo je vnesel v mobilno denarnico, začasno onemogoči plačila v tujini, prek spleta, dvig gotovine na bankomatu ali pa jo zakleni za vsakršno uporabo. Plačilo lahko preprosto in hitro znova omogoči, ko ga spet potrebuje.

NLB Pay sicer poslovnim uporabnikom omogoča shranjevanje kartice tako osebnega kot tudi poslovnega računa, če so vse kartice vezane na isto davčno številko imetnika kartice. Aplikacijo si lahko naložite in uporabljate na več telefonih hkrati, opcijsko pa deluje tudi brez vklopljenega wi-fi signala ali prenosa mobilnih podatkov.

Mobilna denarnica NLB Pay je tako odličen primer delovanja NFC-tehnologije, v prihodnje pa se bo z nadaljnjim razvojem NFC-tehnologije uporabniška izkušnja pri takšnih načinih mobilnega plačevanja še izboljšala, saj bo omogočala dodatne možnosti nadgradnje, kot so digitalne kartice zvestobe, interaktivna uporabniška izkušnja, še večja varnost pri nakupih in potrjevanju identitete ter še mnogo več.

NFC-tehnologija omogoča plačevanje na vseh brezstičnih POS-terminalih

Mobilne denarnice, ki omogočajo plačevanje z mobilnim telefonom s pomočjo tehnologije NFC, torej prinašajo prednost za kupce v obliki izboljšane uporabniške izkušnje plačevanja, in tudi za prodajalce, saj jim ni treba vlagati dodatnih sredstev v razvoj plačilne infrastrukture. Takšna mobilna denarnica namreč uporablja že razvito infrastrukturo brezstičnega plačevanja NFC, enako kot brezstične plačilne kartice. Prodajna mesta tako ne potrebujejo posebnih naprav ali kod QR. Dovolj je brezstični POS-terminal, ki ga imajo že za brezstično kartično plačevanje. To pa kupcem prinaša prednost v obliki dostopnosti, saj lahko že zdaj kupujejo na vseh POS-terminalih, ki omogočajo brezstično plačevanje.

Dostopnost je pomembna prednost, saj je na trgu veliko mobilnih denarnic, ki pa ne uporabljajo tehnologije NFC in ponujajo druge rešitve, na primer plačevanje s pomočjo dvodimenzionalnih črtnih kod oziroma QR-kod, ki pa imajo omejeno dostopnost, ker še vzpostavljajo celoten sistem in privabljajo trgovce oziroma prodajalce v uporabo njihovega sistema. To pa za uporabnika pomeni slabšo uporabniško izkušnjo, saj se mora pred vsakim nakupom pozanimati, ali je možno pri določenem trgovcu plačati s telefonom in izbrano mobilno denarnico.

Kako bo NFC-tehnologija uporabniško izkušnjo še dodatno izboljšala

Tehnologija NFC se že danes uporablja za brezstično plačevanje s karticami, za plačevanje z mobilnimi telefoni, pri uporabi različnih vozovnic in še mnogo več. V prihodnosti pa bo po napovedih strokovnjakov omogočila tudi digitalne kartice zvestobe, interaktivno nakupovalno izkušnjo in večjo varnost pri nakupih in identificiranju.

Digitalne kartice zvestobe

Z uporabo in razvojem tehnologije NFC bodo imeli trgovci možnost ponuditi svojim kupcem digitalne kartice zvestobe, ki bodo shranjene v kupčevi mobilni denarnici. To pomeni, da bodo kupci lahko na primer zbirali točke ali popuste avtomatično z le klikom ali dvema na mobilnem telefonu. Trgovci bodo kupcem prek mobilne denarnice, ki podpira tehnologijo NFC, lahko ponudili tudi sodelovanje pri različnih nagradnih igrah, ki jih bodo organizirali.

Interaktivna nakupovalna izkušnja

Pri uporabi tehnologije NFC v prihodnosti skoraj ni omejitev. Po ugotovitvah NFC Foruma bo tehnologija komunikacije v bližnjem polju do leta 2020 na voljo v skoraj 2,2 milijarde mobilnih napravah, kar bo omogočalo izredno kreativno in do uporabnika prijazno izrabo te tehnologije. L'Oréal tako na primer že ponuja UV-senzor, ki si ga prilepite na noht in vas prek aplikacije na vašem pametnem telefonu opozori, ali ste se sončili predolgo. Tehnologija NFC se bo vse bolj uporabljala tudi pri pametni embalaži in pakiranju.

Če boste v prihodnosti v trgovini na primer opazili plašč, ki vam ugaja in bi ga želeli kupiti, vendar ga trenutno ne želite prenašati s seboj v vrečki, ker imate še druge opravke, boste lahko preprosto in hitro le prislonili telefon k čipu pritrjenemu na plašču in oblačilo kupili ter naročili dostavo na svoj dom. Omejitev pri uporabi tehnologije NFC tako rekoč ni.

Večja varnost pri nakupih in identificiranju

NFC ponuja veliko možnosti tudi zunaj trgovskega sektorja, saj lahko zagotavlja večjo varnost in identifikacijo na različnih področjih. Nemški proizvajalec luksuznih avtomobilov BMW v nekaterih svojih modelih avtomobilov že ponuja digitalni ključ, ki kupcu omogoča dostop in zagon avtomobila s pametnim telefonom, ki podpira tehnologijo NFC.

Z razvojem tehnologije NFC bo omogočena tudi lažja identifikacija, saj boste v svoj pametni telefon lahko preprosto shranili tudi potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje. Pri priznanju ali upoštevanju digitalnih osebnih dokumentov bo seveda največja težava zakonodaja posamezne države, vendar bo tehnologija NFC omogočala tudi to.

Mobilne denarnice z NFC-tehnologijo prinašajo novo uporabniško izkušnjo nakupovanja
Foto: Shutterstock
Seat tarraco: zamujena priložnost sicer prepričljivega španca
10 ur
Je Špancem uspelo velikega in predvidljivega germana obarvati z mediteranskim soncem, sproščenostjo in čustvi? Več v nadaljevanju...
Na članek...

Ponudba vozil SUV je popolna tudi pri španskem Seatu. Kot vsi drugi seati tudi največji tarraco, ki je ime dobil po pristaniškem mestu Tarragona, prinaša obljubo o bolj dinamičnem vozniškem doživetju, v primerjavi s škodo in volkswagnom, ki sta izdelana na isti platformi. Igriva vozniška izkušnja pa ni prvo merilo pri izbiri v velikem, družinskem sedemsedežnem športnem terencu. V segmentu sta pred čustvi praktičnost in razum.

Težko je reči, da je tarraco v oblikovnem pogledu izviren. Najbolj se od tiguana allspacea razlikuje po obraznih linijah, ki so jih Španci z glajenjem robov in ostrimi žarometi pomladili. V sprednjih in zadnjih žarometih, maski in ogledalih prevladujejo trikotne oblike. Bočna silhueta in proporci pa so precej znani. Od Škodinega in Volkswagnovega brata malenkost daljši, kar pomeni največji prtljažnik. Ob postavljeni zadnji sedežni vrsti je prtljažnik dovolj velik za 215 litrov prtljage. Ob zložitvi zadnje vrste se ta poveča na 700 litrov, izvedba s petimi sedeži sprejme 60 litrov več. Prtljažnik je ob podrtju zadnje in srednje sedežne vrste kljub višjemu dnu gromozanski.

Prostora na sprednjih sedežih je v izobilju. Podobno je v drugi vrsti. Dolga sedalna površina zagotavlja, da potniki spočiti izstopijo iz avta tudi po daljših vožnjah. Noge je mogoče stegniti pod sprednja sedeža. Za večje udobje sta sedeža v drugi vrsti ogrevana, tu so še priključek USB ter zložljivi mizici. Celotna vrsta je vzdolžno pomična, mogoče je prilagajati naklon naslonjala. Na zadnja sedeža sem se z nekaj truda skobacal. V zadnji vrsti je tesno za noge, za glavo pa prostora primanjkuje.

Če žrtvujete prostor druge vrste, je lahko tudi v tretji vrsti dovolj prostora za noge, vendar je položaj sedenja za odraslega preveč skrčen. Stopala so namreč le kakšnih 15 centimetrov nižje od sedalne površine. Zadnja vrsta je tako namenjena otrokom ter krajšim vožnjam odraslih. Tudi vstop in izstop je precej zapleten postopek, ki ga bodo lažje opravili mlajši in nižje rasti.

Lahkotnost, ki uspava

Kljub svoji velikosti je vožnja zelo lahkotna. Vozi se ga lahko le s konicami prstov. Volan je dovolj neposreden, da lahko na ožjih ulicah tarraca natančno postaviš. Sistem za dinamično uravnavanje podvozja (DCC) ponuja šest voznih programov. Vzmetenje lepo blaži neravnine na cesti in tudi na makadamu. Štirikolesni pogon 4drive in 20-centimetrska oddaljenost od tal omogočata brezskrbno vožnjo tudi na makadamskih poteh. Za zahtevnejše je opremljen s pomagalom za nadzorovani spust, ki se aktivira v načinu offroad in vzdržuje hitrost do 30 kilometrov na uro.

Motor in menjalnik bi lahko bolje sodelovala

Motor je dobro znan in mnogokrat preizkušen. Dvolitrski dizelski motor v različici s 140 kilovati je dovolj zmogljiv in omogoča tudi dinamično vožnjo. Do stotice potrebuje osem sekund, v svojem delovanju, posebno med obremenitvijo, je na trenutke preglasen. Samodejni menjalnik DSG se občasno obotavlja pri prestavljanju višje, pri manjši hitrosti deluje živčno ter občasno preveč sunkovito prestavi. Pri nizkih vrtljajih in majhni hitrosti se kombinacija motorja z menjalnikom izkaže za neodzivno, pri večji hitrosti delujeta usklajeno in tekoče.

Vožnja zaradi visokega sedenja in velikosti vozila daje občutek nepremagljivosti. Ob položaju za volanom je izvrstna tudi preglednost. Kabino obdajajo prostrane površine stekla, testni avto je imel še veliko panoramsko okno. Materiali so na ravni Volkswagna – kar pomeni, da nekateri deli delujejo že skoraj premijsko, vseeno pa je na nižjih delih uporabljena trša plastika. Armaturna plošča je oblikovana in pregledna. Osrednji multimedijski zaslon je postavljen nad zračne reže v vidno polje voznika in ga je mogoče z roko zlahka doseči.

Multimedijski sistem serijsko omogoča integracijo pametnega telefona z aplikacijami Apple CarPlay, Android Auto in MirrorLink. Čeprav so Španci dodatno izpilili povezljivost sistema, mi telefona z avtom ni uspelo povezati. Multimedijski sistem je privlačen in deluje hitro. Vožnjo si je mogoče popestriti z lepimi grafikami različnih merilnikov na osrednjem zaslonu. Kako zmanjšati porabo, svetuje Ecotrainer, ob vožnji po zahtevnejšem terenu so v pomoč še merilniki offroad, ki kažejo kot zavijanja koles ter kompas.

Tarraco z začetno ceno 28 tisočakov cenovno ne more konkurirati kodiaqu, ki se v najugodnejši različici spusti pod 23 tisoč evrov, tudi njegov poznejši prihod na trg kaže na to, da na cestah ne bo tako pogost, kot sta bolj uveljavljena brata. Za številne bo to dodaten argument za njegov izbor. Testni avto je bil seveda lepo opremljen. Ob panoramskem strešnem oknu (1.040 evrov) je bil obut v 20-palčna platišča (705 evrov) ter založen z asistenčnima paketoma, naborom kamer, večjim navigacijskim sistemom ter dinamičnim uravnavanjem podvozja.

Pomočnik, ki prestraši

Za dva dodatna sedeža v tretji sedežni vrsti boste odšteli 757 evrov. Med asistenčnimi sistemi hvalimo delovanje preklapljanja med dolgimi in kratkimi lučmi ter aktivni tempomat. Med testom me je večkrat prestrašil pomočnik za ohranjanje na voznem pasu. Zaradi nežnega držanja volana je sistem mislil, da roke niso na volanu, in je nenadno zaviral. Testni primerek z zmogljivejšim motorjem, štirikolesnim pogonom in sedmimi sedeži ceno zviša na 39.464 evrov, še z nekaj dodatne opreme pa na 47 tisoč evrov. Cenovni razpon, v katerem se giblje tudi podobno opremljena konkurenca.

Ščepec španskih začimb

Vožnja z velikim špancem je sproščujoča in brezskrbna. Najbolj mu ustrezajo daljše avtocestne razdalje pri večji hitrosti, pri kateri se motor umiri, zmanjša pa se tudi poraba, ki se je na avtocesti ustavila pri 7,7 litra. Povprečje na testu je bilo 7,5 litra, kar je za visoko, 1.845 kilogramov težko vozilo solidno. Dolgoročna poraba pred našim testom je bila osem litrov, kar pomeni, da lahko takšno porabo pričakujete brez prevelikega truda. Pri krajših vožnjah po naseljih pa pričakujte deset litrov ali več.

Pomanjkljivost tarraca je premajhno razlikovanje od bratov. Čeprav Seat velja za športno znamko, so razlike v voznih lastnostih zanemarljive. Morda je volan res za odtenek odzivnejši, drži pa, da vozniško doživetje v družinskih velikanih ni ravno v prvem planu. Nekako je tarraco zamujena priložnost, saj je španski temperament težko občutiti. Kupci mu tega vseeno ne bi smeli zameriti, saj je nemška osnova dodelana in dobra. Škoda le, da ga niso oblikovali kot štirivratnega kupeja in ga vsaj po obliki bolj oddaljili od koncernskih sorodnikov. Vprašanje je, v kolikšnem obsegu škarje in platno v Wolfsburgu prepustijo Špancem.

Seat tarraco: zamujena priložnost sicer prepričljivega španca
Foto: Uroš Božin
Nove Finance že v aplikaciji
11 ur
Nove Finance, ki bodo v tiskani obliki izšle jutri, so že na voljo v naših aplikacijah:- namizni računalniki,- iOS (App Store),- Android (trgovina Google Play).Za dostop morate biti prijavljeni z
Več ▼

Nove Finance, ki bodo v tiskani obliki izšle jutri, so že na voljo v naših aplikacijah:- namizni računalniki,- iOS (App Store),- Android (trgovina Google Play).Za dostop morate biti prijavljeni z naročniškim uporabniškim imenom.Kako uporabljati aplikacijo Finance in kaj vse vam ponuja – preverite v videu.Še niste naročnik? Preverite ponudbo

Najbolj brani članki danes
14 ur
1. V torek ena največjih sprememb pri ceni bencina in dizla2. Kitajska v Hongkongu kliče po nesreči3. Kakšne davke hočejo delodajalci in kakšne sindikati4. (intervju) Upam, da bomo zaradi
Več ▼

1. V torek ena največjih sprememb pri ceni bencina in dizla

2. Kitajska v Hongkongu kliče po nesreči

3. Kakšne davke hočejo delodajalci in kakšne sindikati

4. (intervju) Upam, da bomo zaradi robotov lahko skrajšali delovnik

5. Kdaj do resnega znižanja davkov?

6. Zakaj kmetje nočejo graditi rastlinjakov in se odpovedujejo nepovratnim sredstvom

7. (Naj skladi 2019) Kam z denarjem? Izberite pravega konja!

8. Bi imeli Gorskega zdravnika? Fino, plačajte ga

9. Gorenjski podjetnik, ki z Damianom Merlakom snuje gigantsko baterijo

10. Kako sem med iskanjem namiznega prta v Damasku doživela vojno razdejanje

Naslovne zgodbe Financ
15 ur
Danes objavljeno...
Več ▼

Danes objavljeno...

Naslovne zgodbe Financ
Soprogi izraelskega premierja denarna kazen zaradi zlorabe javnih sredstev
16 ur
Sodišče v Jeruzalemu je soprogo izraelskega premierja Saro Netanjahu danes spoznalo za krivo zlorabe javnih sredstev in ji naložilo denarno kazen v višini 55.000 šeklov (14.000 evrov).
Več ▼

Sodišče v Jeruzalemu je soprogo izraelskega premierja Saro Netanjahu danes spoznalo za krivo zlorabe javnih sredstev in ji naložilo denarno kazen v višini 55.000 šeklov (14.000 evrov). Netanjahujeva je priznala manjše kaznivo dejanje v zameno za opustitev obtožnice v resnejšem primeru.

60-letna Sara Netanjahu je bila junija lani sprva obtožena goljufije in zlorabe zaupanja zaradi nakupa pripravljenih jedi iz dragih restavracij za rezidenco svojega soproga, čeprav je ta imela svojega kuharja. V skladu z izraelskim zakonom premierjeva rezidenca ne sme naročati hrane od drugod, če ima zaposlenega kuharja. (STA)

Države G20 dosegle dogovor o zmanjšanju plastičnih odpadkov v morju 1
16 ur
Države skupine G20 so danes na Japonskem dosegle dogovor o zmanjšanju onesnaženja s plastičnimi odpadki v morju. Podrobnosti o tem, kako bodo to dosegle, sicer niso razkrili. Ukrepi ne bodo
Več ▼

Države skupine G20 so danes na Japonskem dosegle dogovor o zmanjšanju onesnaženja s plastičnimi odpadki v morju. Podrobnosti o tem, kako bodo to dosegle, sicer niso razkrili. Ukrepi ne bodo obvezni, o napredku pa bodo poročali enkrat letno. (STA)

Zavezništvo med avtomobilskimi tekmeci vse pogostejše
17 ur

Volkswagen in Ford sta blizu končnemu dogovoru o sodelovanju na področju električnih vozil in avtonomne vožnje, roki sta si podala tudi BMW in Jaguar Land Rover.

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen končuje pogovore z ameriškim Fordom o sodelovanju na področju električnih vozil in avtonomne vožnje. Pogovori se približujejo koncu, je ocenil glavni izvršni direktor nemške skupine Herbert Diess, delnica na frankfurtski borzi je na tedenski ravni sicer rahlo upadla. Volkswagen bi Fordu ob sklenitvi sodelovanja zagotovil dostop do platforme MEB, na kateri naj bi temeljili vsi električni avtomobili nemškega velikana.

V zameno bi Ford lahko Volkswagnu ponudil tehnologijo avtonomne vožnje, nad katero bedi njegovo hčerinsko podjetje Argo AI in v kateri bi Nemci že v kratkem pridobili manjši delež. Partnerstvo s Fordom je izrednega geostrateškega pomena za Volkswagen, saj brez močne prisotnosti v ZDA tvegajo, da se znajdejo stisnjeni v kot zaradi svetovnih trgovinskih trenj.

Avtomobilski proizvajalci tudi sicer vse bolj združujejo moči pri razvoju električnih in avtonomnih vozil. Njihov razvoj zahteva veliko vlaganj, tako avtonomno vožnjo skupaj razvijata Daimler in BMW, ki sta dolga leta veljala za velika tekmeca. Sodelovanje se tu ne konča: nemški avtomobilski velikan BMW in britanska skupina Jaguar Land Rover sta minuli teden napovedala partnersko sodelovanje pri razvoju električnega motorja nove generacije.

Z združenimi močmi nameravajo lažje konkurirati na vse zahtevnejšem trgu električnih vozil. Rezultat partnerstva bo skupna razvojna ekipa, ki bo delovala v Münchnu, razviti model motorja pa bo nato proizvajala vsaka družba sama. Partnerstvo bo družbama omogočilo združitev inženirskega znanja, tehnologij in razvojnih zmogljivosti, računajo pa tudi na precejšnje finančne prihranke.

Zavezništvo med avtomobilskimi tekmeci vse pogostejše
Foto: Shutterstock
Argentina, Urugvaj in velik del Južne Amerike brez električne energije 7
17 ur
V velikem delu Južne Amerike je danes prišlo do obsežnega izpada električne energije. Po navedbah distribucijske družbe Edesur sta bila brez elektrike celotna Argentinain Urugvaj. Kot so pri
Več ▼

V velikem delu Južne Amerike je danes prišlo do obsežnega izpada električne energije. Po navedbah distribucijske družbe Edesur sta bila brez elektrike celotna Argentinain Urugvaj.

Kot so pri Edesurju še zapisali v sporočilu na Twitterju, je prišlo do hude motnje v medomrežnem povezovalnem sistemu. Urugvajski distributer UTE pa je sporočil, da je "zaradi napake v argentinskem omrežju celotno območje države od 7.06 davi (12.06 po srednjeevropskem času) brez električne energije".

Uro kasneje so z UTE sporočili, da "z ničle" počasi vzpostavljajo oskrbo z električno energijo. "Nekatera obalna mesta že imajo elektriko in nadaljujemo delo," so zapisali.

Argentina in Urgvaj sta sosednji državi, skupaj pa imata okoli 48 milijonov prebivalcev. (STA)

Kitajska v Hongkongu kliče po nesreči 2
17 ur

Svet je z zadržanim dihom spremljal proteste v Hongkongu proti predlogu mestne uprave o izročanju ljudi, osumljenih kriminalnih dejanj, Kitajski. Skoraj milijon ljudi – oziroma sedmina celotnega prebivalstva nekdanje britanske kolonije – je 9. junija preplavilo ceste v ogorčenem nasprotovanju temu predlogu, nekaj dni pozneje pa so se množične demostracije končale z brutalnim obračunom med protestniki in policijo.

Kitajska pa se pri zasledovanju svojih ciljev ne ozira na množične proteste. Namesto da bi predlagani zakon umaknili, so iz Pekinga nastavljeni mestni možje sprejetje tega celo pospešili in naj bi ga po hitrem postopku sprejeli konec meseca. Če bo zakon potrjen, bo to katastrofa ne samo za Hongkong, temveč tudi za Kitajsko.

Kajti zakon o izročanju bi pomenil kršitev kitajske zaveze k izvajanju hongkonškega modela »ena država, dva sistema«. S tem, ko bi pekinške oblasti lahko zakonito odstranjevale posameznike, ki veljajo za grožnjo kitajski državi, bi taka zakonodaja resno omejila svobodo vseh prebivalcev Hongkonga – domačinov in tujih priseljencev.

Čeprav predlog zakona formalno ne vključuje političnih deliktov, to v praksi ne bo pomenilo velike ovire. Kitajski pravni red, seveda pod nadzorom komunistične partije, namreč nima ostre ločnice med političnimi in običajnimi zločini. Še huje – partijska država čedalje pogosteje preganja borce za človekove pravice tako, da jih obtožuje kriminalnih (ne pa političnih) zločinov. Obtožijo jih »nezakonite gospodarske dejavnosti« ter »kršenja javnega reda in miru«.

Na podlagi predlaganega zakona bi kitajske oblasti lahko aretirale kogarkoli, ki prebiva v Hongkongu, ter ga obtožile dejanja, za katerega predlog zakona predvideva izročitev Kitajski. Zaradi neznosne lahkosti preiskovalnega postopka – tožilcem namreč ni treba dokazovati utemeljenega suma – bodo možnosti obdolženih, da se zaščitijo pred politično motivirano izročitvijo, strašljivo majhne.

Kitajska vladajoča elita bi se morala zavedati, da so njena dejanja pod drobnogledom čedalje bolj zaskrbljene svetovne javnosti. Če bodo tako nadaljevali, lahko z gotovostjo pričakujejo ostre odzive Združenih držav Amerike ter tudi druge mednarodne skupnosti.

Odkar je Hongkong leta 1997 pripadel Kitajski, uživajo zahodne države tam posebne gospodarske privilegije s ciljem pridobiti zaupanje in verodostojnost. Ameriški kongres je leta 1992 sprejel zakon, ki Hongkong še vedno obravnava kot od Kitajske ločeno enoto. S tem zakonom je Hongkong pridobil posebne gospodarske in trgovske privilegije, denimo dostop do občutljivih tehnologij in prosto menjavo med ameriškim in hongkonškim dolarjem.

Uživanje teh prednosti pa je neizogibno povezano s tem, da Kitajska izpolnjuje svoje zaveze iz hongkonške deklaracije iz leta 1984, v kateri so določili pogoje za predajo mesta iz britanskih v kitajske roke. Med drugim se je Kitajska zavezala, da bo Hongkongu še nadaljnjih 50 let omogočila visoko stopnjo avtonomije, svobode in delovanja pravne države.

V ameriškem zakonu, ki Hongkongu dodeljuje posebne pravice, pa je tudi varovalka za primer, če se Kitajska ne bi držala svojih zavez. Zakon med drugim izrecno pooblašča ameriškega predsednika, da te posebne pravice z izvršilnim ukazom delno ali v celoti odpravi, če ugotovi, da »Hongkong ne uživa zadostne avtonomije, ki bi upravičevala uporabo določenega ameriškega zakona«. Predsednik izda tak ukaz na podlagi »preverbe določil, zavez in pričakovanj hongkonške deklaracije, ki se nanašajo na Hongkong«.

Že površno branje ameriškega zakona o Hongkongu zadostuje za jasno prepričanje, da so dejanja kitajskih oblasti v zadnjih letih postavila status hongkonške avtonomije pod zelo velik vprašaj. Gre za dejanja, kot so ugrabitev petih knjižnih založnikov iz Hongkonga, pa neverodostojno diskvalifikacijo demokratično izvoljenih zakonodajalcev ter zapiranje protidemokratičnih aktivistov. Združenim državam bi sprejetje zakona o izročitvah lahko pomenilo kapljo čez rob.

Ameriški zagovorniki nepopustljivega ravnanja bodo spopade med prebivalci Hongkonga in Kitajsko nedvomno uporabili za strelivo pri vztrajanju na agresivnem stališču do kitajskega vodstva. Če bi Hongkong izgubil svoje posebne pravice, kar bi bilo zelo neugodno za kitajsko stran, bi svoj cilj uresničili še toliko lažje.

Kot off-shore finančno središče bo Hongkong v razmerah stopnjevanja kitajsko-ameriškega spora in čedalje hujših regulatornih ovir Kitajski vse pomembnejši. Kar pa se lahko obrne v trenutku, ko bi Združene države Amerike zaradi kitajskega neizpolnjevanja dogovora Hongkong obravnavati kot ločeno enoto mestu odvzele privilegije. S tem bi bil resno ogrožen dostop kitajskih podjetij do kapitala, upadli bi tudi tečaji kitajskih državnih podjetij na hongkonški borzi.

Kitajska bo v vsakem primeru dobila milo za drago, tudi če se Združene države ne odločijo za ta kazenski ukrep. Kajti že samo možnost, da bo zakon o izročanju sprejet, bo nepopravljivo omadeževala verodostojnost pravne države v Hongkongu, ki bo izgubil tudi precej svoje privlačnosti kot mednarodno trgovinsko središče. Če kitajsko vodstvo ni pripravljeno sprejeti teh katastrofalnih posledic, bi moralo predlog zakona umakniti, še preden bo prepozno.

Minxin Pei, profesor upravljanja na Claremont McKenna College in avtor knjige China’s Crony Capitalism, je v Kongresni knjižnici ustanovni vodja sekcije za kitajsko-ameriške odnose.

Copyright: Project Syndicate, 2019.

www.project-syndicate.org

TOP razpisi tega tedna: RRA Zeleni kras, okoljsko ministrstvo, mestna občina Maribor in drugi
17 ur
Objavljamo izbor svežih razpisov za subvencije
Na članek...

1. RRA Zeleni kras

Sofinanciranje obresti podjetniških posojil

2. Ministrstvo za okolje in prostor

Sofinanciranje projektov LIFE

3. Mestna občina Maribor

Spodbude za nakup nove opreme za podjetja

4. Občina Kočevje

Spodbude za krepitev prepoznavnosti turistične destinacije

5. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Zoisove štipendije 2019/2020

TOP razpisi tega tedna: RRA Zeleni kras, okoljsko ministrstvo, mestna občina Maribor in drugi
Optimizem vdahnilo upanje na znižanje obrestnih mer
17 ur
Fed bi zaradi slabših gospodarskih rezultatov lahko znižal obrestne mere.
Na članek...

Borzni indeksi po svetu so minuli teden sklenili z rahlo rastjo. Vlagatelje še vedno bremenijo trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko, a jih po drugi strani z optimizmom navdaja Fed.

Politične strasti med ZDA in preostalim svetom so se minuli teden nekoliko pomirile. Predsednik ZDA Donald Trump si je v začetku tedna namreč premislil glede carin na uvoz mehiškega blaga, s čimer je zagrozil teden dni prej, kar je v začetku tedna poskrbelo za rast indeksov po svetu. Na trgu po mnenju analitikov kljub vsemu ostaja zaskrbljenost zaradi trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, kar se je med tednom kazalo tudi z občasnimi upadi delnic.

Teden je bil kljub vsemu pozitiven, saj je vlagatelje razveselila pripravljenost ameriške centralne banke, da ob morebitni potrebi zniža obrestne mere. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke bo zasedal sredi prihodnjega tedna in analitiki ne pričakujejo, da se bo za znižanje obresti odločil že zdaj, skoraj gotovo pa naj bi se to zgodilo julija. K temu upanju je prispevalo tudi poročilo ministrstva za delo o 0,1-odstotni mesečni rasti indeksa cen na ravni proizvajalcev v maju. Optimizem se je proti koncu tedna polegel, vendar ni pokvaril vtisa celotnega tedna.

Centralna banka je ob tem poročala, da je industrijska proizvodnja v ZDA maja v primerjavi z aprilom zrasla za 0,4 odstotka, predvsem po zaslugi avtomobilov in večjih potreb po energiji. Industrijski indeks Dow Jones je tako v minulem tednu napredoval za 0,4 odstotka, na 26.089 točk, širši indeks S & P 500 za pol odstotka, tehnološki indeks Nasdaq pa za 0,7 odstotka.

Inštituti znižujejo napoved nemške gospodarske rasti

Vrsta uglednih nemških gospodarskih inštitutov je objavila posodobljene napovedi o rasti bruto domačega proizvoda (BDP) države. Večinoma so napovedi znižali, za letos napovedujejo mod 0,5- do 0,9-odstotno rast največjega evropskega gospodarstva, ki se občutno ohlaja. Izvozno usmerjena država občuti tudi svetovno politično negotovost, je navedel inštitut za svetovno gospodarstvo IfW iz Kiela. Nemški indeks DAX je vseeno pridobil 0,4 odstotka, britanski FTSE pa 0,2 odstotka.

Tako skromno rast kitajske industrijske proizvodnje pomnijo le redki

Na razpoloženje vlagateljev je med tednom negativno vplivala informacija, da je kitajska industrijska proizvodnja v maju zrasla manj od pričakovanj analitikov. Na letni ravni se je okrepila za pet odstotkov, kar je najmanjša rast po letu 2002. Analitiki v tem vidijo dokaz za negativne posledice trgovinskega spora. Napredka v trgovinskih pogajanjih med največjima gospodarstvoma na svetu pa še vedno ni na obzorju.

Optimizem vdahnilo upanje na znižanje obrestnih mer
Izplačilo dividend spodneslo SBI TOP
17 ur
Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi je minuli teden upadel za kar 1,6 odstotka, a večinoma zaradi izplačila bogatih dividend
Na članek...

Kdor domačo borzo spremlja bolj od daleč, je najbrž zastrigel z ušesi ob upadu indeksa SBI TOP za 1,59 odstotka, na 871,72 točke, in ob krepkem minusu posameznih delnic: NLB je, denimo, izgubila osem odstotkov, Cinkarna Celje pa skoraj 12.

Razlogov za preplah seveda ni, le nekaj domačih prvakov je izplačalo (rekordne) dividende in je upad za vrednost izplačanega zneska seveda pričakovan. Med blue chipi prve kotacije so največji upad sicer utrpele delnice NLB (–8,1 odstotka), za dividendo so namenili 7,13 evra bruto na delnico, in Zavarovalnice Triglav (–7,5 odstotka), sledile so delnice pozavarovalnice Sava in Luke Koper, ki so se pocenile za štiri oziroma 1,8 odstotka.

V primerjavi s prejšnjim petkom so vrednost izgubile tudi delnice Cinkarne Celje (–11,6 odstotka), izplačali so rekordno dividendo 28,27 evra, in Uniorja (–2,7 odstotka), delnice KD Group pa so ostale na enaki ravni. Precej dela so imeli tudi borzni posredniki, ki so sklenili za 12,7 milijona evrov poslov, največ z obveznicami Gorenja. Med delnicami so bile najprometnejše delnice Krke (3,4 milijona evrov), Zavarovalnice Triglav (1,8 milijona evrov) in NLB (1,2 milijona evrov).

Med blue chipi prve kotacije so na tedenski ravni največ pridobile delnice Intereurope, ki so zrasle za skoraj pet odstotkov, Telekoma Slovenije (3,7 odstotka), Krke (1,3 odstotka) in Petrola (0,3 odstotka).

Izplačilo dividend spodneslo SBI TOP
Foto: Aleš Beno