Manager
Britanski Funding Circle gre na borzo, zbrali bi radi 300 milijonov funtov
03.09.2018 10:50
Britanska peer-to-peer (vsak z vsakim) platforma za financiranje Funding Circle se pripravlja za prvo javno ponudbo delnic (IPO) na londonski borzi. Načrtujejo, da bodo zbrali 300 milijonov funtov
Več ▼

Britanska peer-to-peer (vsak z vsakim) platforma za financiranje Funding Circle se pripravlja za prvo javno ponudbo delnic (IPO) na londonski borzi. Načrtujejo, da bodo zbrali 300 milijonov funtov (333 milijonov evrov). Funding Circle ponuja posojila malim podjetjem v ZDA, Nemčiji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem, zbrani denar pa naj bi porabili za širitev na druge trge, poroča BBC.

(nova raziskava GEM) V Sloveniji lani manj zgodnje podjetniške aktivnosti
7 min
Lani se je zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji zmanjšala, se je pa izboljšal odnos do podjetništva v družbi, kažejo prvi rezultati svetovne raziskave GEM 2018.
Na članek...

Najnovejši rezultati Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) so pokazali, da je zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva v Sloveniji že drugo zaporedno leto nekoliko upadla. Leta 2018 se je v Sloveniji indeks TEA (delež odraslega prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima podjetje, vendar ne dlje kot tri leta in pol) znižal s 6,85 na 6,37 odstotka. Ker so nihanja indeksa TEA med posameznimi leti normalen pojav v vseh državah, ki jih spremlja GEM, letošnji upad sam po sebi ni kritičen, zahteva pa ustrezno pozornost, da se trend ne bi nadaljeval (leta 2016, pred dvema letoma upadanja, je indeks TEA znašal visokih 8,02 odstotka).

K znižanju indeksa TEA je najbolj pripomogel manjši delež nastajajočih podjetnikov (to je posameznikov, ki so šele storili nekatere prve korake k temu, da bodo v prihodnosti ustanovili svoje podjetje, ali imajo podjetje manj kot tri mesece), saj je ta upadel s 4,02 na 2,84 odstotka v letu 2018. Vendar pa je hkrati delež novih podjetnikov (z ustanovljenim podjetjem, starejšim od treh mesecev, a ne več kot 42 mesecev) zrasel z 2,96 na 3,64 odstotka v letu 2018.

Zmanjšanje obsega zgodnje podjetniške aktivnosti Sloveniji je med drugim mogoče pripisati tudi veliki gospodarski rasti, ki je leta 2018 dosegla 4,4 odstotka. Velika gospodarska rast je namreč povečala povpraševanje po delovni sili in na nekaterih področjih tudi že povzročila njeno pomanjkanje. Ob čedalje manjši ponudbi delovne sile in z njo lažjem zaposlovanju se posamezniki pogosto raje odločajo za manj tvegano, zagotovljeno plačano službo kot tvegano in negotovo podjetniško pot. Tudi zato, ker, kot nas opozarjajo tudi podjetniki in njihova stanovska združenja, podjetniško okolje v Sloveniji še vedno ni dovolj spodbudno za ukvarjanje s podjetništvom.

Več zaposlenosti, manj zgodnjega podjetništva

V svetu izkazujejo že tradicionalno visoko stopnjo zgodnje podjetniške aktivnosti gospodarsko najmanj razvite države, kjer je zaradi nedostopnosti delovnih mest ukvarjanje s samostojno podjetniško aktivnostjo pogosto njihova edina možnost. Najvišjo stopnjo zgodnjega podjetništva v svetovnem merilu tako izkazuje Angola (41 odstotkov), ki sodi med nizkodohodkovne države, čeprav lahko visoke stopnje zgodnje podjetniške aktivnosti najdemo tudi v srednjedohodkovnih državah, denimo Gvatemali (28 odstotkov), kot tudi v državah z relativno visokim bruto družbenim proizvodom, denimo Čilu (25 odstotkov).

V evropskih državah je povprečna stopnja zgodnje podjetniške aktivnosti pri 7,5 odstotka odraslega prebivalstva, na evropski lestvici pa vodijo med tokrat sodelujočimi državami Nizozemska z 12,3 odstotka, Slovaška z 12,2 odstotka, Avstrija z 10,9 odstotka in Luksemburg z 10,7 odstotka. Najnižje v Evropi, pa tudi v svetovnem merilu, sta uvrščeni Italija (4,2 odstotka) in Ciper (3,9 odstotka). Slovenija se je leta 2018 glede na indeks TEA uvrstila na 39. mesto med 49 sodelujočimi državami oziroma na 11. mesto med 19 evropskimi državami, ki so sodelovale v raziskavi.

V podjetništvo predvsem zaradi priložnosti

Delež podjetnikov, ki jih za vključitev v podjetništvo motivira zaznana obetavna poslovna priložnost, ki jo želijo izkoristiti ter s tem izboljšati svoj dohodkovni položaj, je največji v gospodarsko razvitih državah z velikim bruto družbenim proizvodom. V teh visokodohodkovnih državah tako v povprečju več kot polovica (51 odstotkov) podjetnikov stopa na podjetniško pot zato, ker želijo povečati svoje dohodke in biti bolj neodvisni pri svojem delu. V Sloveniji je ta delež malo pod povprečjem gospodarstev visokega dohodkovnega razreda in je enak 47,3 odstotka. V srednjedohodkovnih gospodarstvih je teh v povprečju 42 odstotkov ter 37 odstotkov v nizkodohodkovnih gospodarstvih. Največji delež vseh podjetnikov, ki stopajo na pot podjetništva, motiviranega z izkoriščanjem poslovne priložnosti ter z izboljšanjem dohodkovnega položaja, v svetovnem merilu najdemo v Panami (70,4 odstotka) in na Nizozemskem (69,3 odstotka).

V gospodarsko najmanj razvitih gospodarstvih ljudi pri vključevanju v podjetništvo vodijo večinoma motivi, povezani s pomanjkanjem delovnih mest, zato je vključitev v podjetništvo pogosto edina možna pot za ustvarjanje prejemkov in s tem preživetje. Na svetovni lestvici v tem pogledu najdemo največji delež zgodnjih podjetnikov v Egiptu (57 odstotkov), Indiji (56 odstotkov), Angoli (50,7 odstotka) in Rusiji (49,5 odstotka). Najmanjši delež podjetnikov iz nuje v zgodnji podjetniški aktivnosti pa je na Švedskem (12,2 odstotka) ter v ZDA (13,1 odstotka). V Sloveniji je zgodnje podjetniške aktivnosti, motivirane z nujnostjo, 33,2 odstotka, kar nas uvršča na 15. mesto med 49 državami.

Ženske v manjšini

Izmed vseh sodelujočih držav GEM 2018 je le v šestih vključenost moških in žensk v podjetništvo uravnotežena, v vseh sodelujočih evropskih državah pa je mogoče zaznati podjetniško vrzel med spoloma. V evropskem merilu je skorajda polovico žensk med vsemi zgodnjepodjetniško aktivnimi ljudmi mogoče najti v Španiji (47 odstotkov) in Bolgariji (46,5 odstotka), najmanj pa na Švedskem (29,7 odstotka).

V Evropi in Severni Ameriki je precejšen delež gospodarstev, v katerih vključenost žensk v podjetništvo precej zaostaja za vključenostjo moških. Med pet evropskih držav, kjer je delež žensk, vključenih v zgodnjo podjetniško aktivnost, manjši od polovice deleža vključenih moških, so se uvrstile še Grčija, Švica in Velika Britanija. Slovenija je na predzadnjem mestu evropske lestvice, s 30,1 odstotka podjetnic, kar je zelo podobno letu prej (31,3 odstotka). Očitno bo treba v Sloveniji temu področju nameniti dodatno pozornost, da bi se ustvarile boljše razmere za večjo vključenost žensk v podjetništvo.

Podjetniški začetek ni starostno omejen

V večini gospodarstev je najbolj plodno starostno obdobje za začetek podjetniške poti med 25. in 34. ter med 35. in 44. letom, najdemo pa tudi nekaj gospodarstev z izrazito velikim deležem zgodnjega podjetništva v starostni skupini od 18 do 24 let. Na Slovaškem je bila tako v zgodnje podjetništvo vpletena skoraj petina starostne skupine od 18 do 24 let, v Grčiji nekaj več kot desetina in na Švedskem desetina mladih v tej starostni skupini. V svetovnem merilu podoben vzorec izkazujeta še Kanada s skoraj tremi desetinami in Brazilija z več kot petino mladih. Vzroke za to je v teh gospodarstvih mogoče iskati v visoki motiviranosti za podjetništvo, v podjetniških mrežah in spodbudah za podjetništvo mladih, vzroki pa so na drugi strani lahko tudi v neprivlačnosti ali nerazpoložljivosti in pomanjkanju dobrih zaposlitvenih možnosti za mlade. Pri tem seveda kaže spomniti, da vsi ti podjetniški poskusi ne bodo preživeli – nekateri zaradi nezadostnega znanja, drugi zaradi trga in konkurence, tretji zaradi nezadostne dobičkonosnosti podjema …

V svetovnem merilu pa je tudi nekaj gospodarstev, v katerih je vključevanje v podjetništvo najbolj množično šele po 45. letu starosti: Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija in Sudan, med evropskimi državami pa v tej skupini najdemo Ciper. Tudi tukaj so vzroki lahko večplastni, lahko gre za vnovične podjetniške poskuse, za prevzemanje podjetij, družinsko nasledstvo, nove kariere. A bolj smiselno je vprašanje, kje so vzroki za izpuščanje podjetniškega potenciala mladih, še zlasti v družbah z velikim deležem mladega prebivalstva, in kako jih odpraviti.

Izboljšanje odnosa do podjetništva

Čeprav se je v Sloveniji leta 2018 indeks TEA znižal, je dobra novica, da so se izboljšali nekateri pomembni kazalniki, ki kažejo odnos ljudi do podjetništva, ter kazalniki, ki kažejo, kako slovenska družba dojema podjetništvo.

Povečal se je delež ljudi, ki menijo, da je podjetništvo dobra izbira kariere (s 55,12 odstotka v letu 2017 na 58,43 odstotka v letu 2018), prav tako pa tudi delež ljudi, ki menijo, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani (povečanje s 73,42 na 75,78 odstotka). Slovenija se je v evropskem merilu tako povzpela na četrto mesto.

Svoje uspešne podjetnike v evropskem merilu sicer najbolj spoštujejo na Irskem (83,9 odstotka), v Veliki Britaniji (76,4 odstotka) in na Poljskem (76,3 odstotka), kjer je podjetniška karierna pot tudi najbolj zaželena. Tako v Sloveniji kot tudi v večini evropskih držav in Severni Ameriki pa ljudje v večji meri spoštujejo podjetniški poklic kot pa menijo, da je podjetniška pot tudi dobra izbira kariere.

V Sloveniji se je povečala tudi zaznana medijska pozornost za podjetništvo – z 72,65 odstotka v letu 2017 na 77,19 odstotka v 2018. Glede tega je bila Slovenija leta 2018 v samem vrhu lestvice evropskih držav, sledila ji je Irska (73,4 odstotka) in Nizozemska (66,8 odstotka). Da ljudje v medijih zaznavajo več (pozitivnega) obravnavanja podjetništva, je pomembno, saj se tudi prek tega krepi zavedanje družbe o pomenu kakovostnega podjetništva. Minule raziskave so namreč pokazale, da bolj pozitivno naravnane družbene vrednote glede podjetništva večinoma pomenijo tudi več podjetniške aktivnosti med prebivalci, pa tudi več kakovostnega podjetništva, ki je usmerjeno v razvoj in sposobno ustvarjati podjetja, ki lahko rastejo in zaposlujejo.

(nova raziskava GEM) V Sloveniji lani manj zgodnje podjetniške aktivnosti
Dražbe: Zemljišča, na katerih se bo dalo graditi stanovanja, hiše, hotele ...
17 min

V stečajnih masah je obtičalo še kar nekaj zemljišč, ki čakajo investitorje, da bi dokončali že začrtane stanovanjske, turistične in poslovne projekte. Našli smo jih v Izoli, Črnomlju, Brežicah, Novem mestu, Ankaranu, Semiču ter Ljubljani z okolico. Številna zemljišča se prodajajo že kar nekaj časa in so cene že krepko pod ocenjenimi vrednostmi.

Zemljišča nesojene Begradove soseske Zeleni gaj pri Črnomlju

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...

Iz stečajne mase novomeškega gradbenega podjetja Begrad bo na voljo sklop gozdnih in stavbnih zemljišč na obrobju Črnomlja. Gradbinec je na 38.800 kvadratnih metrih zemljišč načrtoval gradnjo trgovsko-stanovanjske soseske Zeleni gaj. Na lokaciji nekdanjega tovarniškega kompleksa Belsad je bilo predvidenih 80 stanovanj različnih velikosti, trgovski center ter poslovno-trgovski objekt. Tretjino površin (dve zemljišči na okljuku reke Dobličice) pa bi pokrivalo naravno okolje. Več podatkov o soseski najdete na povezavi. Begrad, eden izmed takrat večjih slovenskih gradbincev, je v stečaju končal leta 2014.

V bližini zemljišč je bila v vmesnem času zgrajena mestna obvoznica, ki omogoča hitrejšo povezavo do drugih krajev. Zavezujoče ponudbe do 8. marca zbira stečajni upravitelj Štefan Veren. Upravitelj novega kupca za zemljišča išče že slaba tri leta. Izklicna cena pri prvi prodaji je bila 732.500 evrov, tokrat pa je odločena pri 255.040 evrih.

Zemljišča za gradnjo stanovanjske soseske v Brežicah

Iz stečaja Begrada je naprodaj tudi dobrih 16 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče v Brežicah, kjer je propadli gradbinec snoval gradnjo stanovanjske soseske Cholewa.

Predvidena je bila gradnja petih večstanovanjskih blokov, v katerih je bilo predvidenih do 300 stanovanj, tudi varovanih. Pod stavbami je bila predvidena izgradnja parkirne hiše. Izklicna cena zemljišč je določena pri 399 tisoč evrov, kar je dobrih 60 odstotkov pod ocenjeno tržno vrednostjo in dobro polovico pod likvidacijsko vrednostjo. Rok za oddajo zavezujočih ponudb poteče 18. marca.

Naprodaj zemljišča nekdanjih šefov Nube pri Ankaranu

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...

Na javni dražbi 20. februarja bo na voljo približno 18.500 kvadratnih metrov zemljišč v Oltri pri Ankaranu. Gre za osem zemljišč, ki so naprodaj skupaj, in sicer na območju, ki je urejeno za poselitev. Po podatkih Gursa je območje namenjeno gradnji stanovanj. Z zemljišč je razgled na Koprski zaliv. Posamezna zemljišča so velika od 662 do 5.899 kvadratnih metrov, prodajajo pa se v stečajnem postopku družbe Janin. Vrednost zemljišča je ocenjena na 570 tisoč evrov, pri prvi prodaji pa bodo na voljo po likvidacijski ceni – 467.411 evrov. Na poziv predkupnega upravičenca – občine Ankaran je bila dražba s sredine januarja prestavljena na februar. Kako daleč so prostorski akti, ni znano. O možnosti gradnje naj se vsak interesent posvetuje tudi z ankaransko občino.

Kot smo že pisali, je družba Janin povezana s Patrikom Ceglarjem in Rastom Tomažičem – nekdanjima lastnikoma in direktorjema Nube, ki je z denarjem Factor banke (danes DUTB) gradila optično omrežje v Srbiji. Factor banka je v stečaju Nube prijavila za dobrih 23 milijonov evrov terjatev. Glavno dolžnico, družbo Janin, sta vodila Ceglar in Tomažič, njeno lastništvo pa sega do ciprske družbe Eymard Limited.

Del Imosovega razvojnega projekta Podbreznik v Novem mestu

Del neunovčene stečajne mase Imosa je še sklop več kot 40 nepozidanih zemljišč v naselju Podbreznik na obrobju Novega mesta, kjer je družba želela zgraditi poslovno-stanovanjsko naselje. Dokončanih je pet stanovanjskih blokov od desetih načrtovanih, v preostalem delu pa je bila predvidena izgradnja tehnološkega parka, ki je delno zgrajen, ter individualnih vrstnih hiš. Na prvi dražbi za zemljišča po izklicni ceni 2.657 milijona evrov ni bilo zanimanja, tokrat pa upraviteljica zemljišča prodaja z zbiranjem nezavezujočih ponudb. Gre za zadnje večje premoženje Imosa v stečaju.

Vrednost stavbnih zemljišč je ocenjena na 1,815 milijona evrov, zemljišča javnega parka in zemljišč pod cestami pa 476.298 evrov. V okviru komunalnega opremljanja območja je bil že sklenjen dogovor o prenosu teh zemljišč na mestno občino Novo mesto po neto vrednosti 203.515 evrov.

Zemljišče v Medvodah za turistične namene za 105 tisoč evrov

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...

V izvršilnem postopku ene od fizičnih oseb bo na drugi dražbi 15. februarja naprodaj zemljišče v Mednem, v neposredni bližini motela Medno. Zemljišče meri 2.189 kvadratnih metrov in je dobro dostopno, najbližje stavbe so oddaljene približno 50 metrov. Od središča Medvod je oddaljeno dva, do središča Ljubljane pa 10 kilometrov. Na zemljišču je bila predvidena gradnja treh samostojnih objektov za turistično, storitveno ali stanovanjsko rabo. Izklicna cena znaša polovico ocenjene vrednosti oziroma 105 tisoč evrov.

Bi gradili turistično sosesko v Izoli? Naprodaj štirje hektarji zemlje

Priložnost za investitorje, ki bi gradili turistične objekte v Izoli, se obeta v stečaju Primorja. Stečajni upravitelj Rudolf Hramec do konca januarja zbira nezavezujoče ponudbe za nakup skoraj štirih hektarjev zemljišč v Izoli, kjer je propadli ajdovski gradbinec želel graditi vodni park, hotel ter druge stanovanjske in počitniške zmogljivosti.

Del zemljišč je v lasti Primorja v stečaju, drugi del pa v lasti njegove še živeče hčerinske družbe TPC Livade. Izklicna cena ni določena.

Zemljišče v Mariboru za 134 tisoč evrov

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...

Iz stečaja družbe Prelog je naprodaj skoraj dva tisoč kvadratnih metrov stavbnih zemljišč na Teznem v Mariboru. Zemljišča se nahajajo med Volodjevo in Zagrebško cesto. Naprodaj so po izklicni za 134 tisoč evrov, dražba bo 5. februarja.

Zemljišče za gradnjo poslovnih objektov v Semiču

Stečajni upravitelj Tekstilne tovarne motvoz in platno Stevo Radovanović bo poskušal na tretji javni dražbi prodati skoraj 25 tisoč kvadratnih metrov veliko stavbno zemljišče v poslovno-industrijski coni Semič. Zemljišče je predvideno za gradnjo poslovno-industrijskih objektov. Dražba bo 12. februarja. Izklicna cena za skupno 17 parcel je 360 tisoč evrov, kar je dobrih 27 odstotkov pod ocenjeno vrednostjo. Tržna vrednost zemljišč je bila v stečaju ocenjena na 498.660 evrov, a prodaja po tej ceni ni bila uspešna. Prav tako je bila neuspešna dražba z izklicno ceno 398 tisoč evrov.

Tri stavbna zemljišča na Viču v Ljubljani

V stečajnem postopku Imosa bodo na dražbi 18. februarja naprodaj tri stavbna zemljišča ob cesti na Brdo v Ljubljani. Gre za tri zemljišča, ki se bodo prodajala v dveh skopih. Večje zemljišče ima 983 kvadratnih metrov in bo naprodaj za 122 tisoč evrov. Manjši zemljišči merita 554 in 590 kvadratnih metrov, se stikata in bosta skupaj naprodaj za slabih 142 tisoč evrov. Zemljišča so na območju stavbnih zemljišč. Na njih ima predkupno pravico MOL, ki je lastnik tudi večine sosednjih zemljišč. Zemljišča so v bližini parcel, kjer Stanovanjski sklad gradi sosesko Novo Brdo.

Stanovanjska soseska v Črnučah za sedem milijonov evrov

Na enem od nepremičninskih portalov smo opazili, da je spet naprodaj tudi stanovanjski projekt Črnuški bajer, ki je nasedel ob stečaju Imosa. Iz stečaja sta ga nato kupili družbi Monea in E-Solventa, ki ga zdaj poskušata prodati za sedem milijonov evrov.

Skupna površina območja je 12.492 kvadratnih metrov, soseska pa je predvidevala okoli 250 stanovanj, tudi varovanih. Za del projekta je že plačan komunalni prispevek in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Dražbe: Zemljišča, na katerih se bo dalo graditi stanovanja, hiše, hotele ...
Nove napovedi MDS za 2019 in 2020: nafta bo pod 60 dolarjev za sod, nižje bodo cene kovin in kmetijskih proizvodov
2 uri

Mednarodni denarni sklad je ob srečanju v Davosu razkril svoje nove – manj optimistične – napovedi za svetovno gospodarstvo za letos in prihodnje leto.

Za leto 2018 se napoved o gospodarski rasti ni spremenila, globalna rast za lani naj bi bila 3,7-odstotna. Letos – torej 2019 – pa bo globalno svet po napovedih MDS zrasel le za 3,5 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj od jesenskih napovedi. Leta 2020 bo globalna rast 3,6-odsotna, kar je za 0,1 odstotne točke manj od jesenskih napovedi.

Ob prvem popravku rasti navzdol je MDS upošteval predvsem posledice trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. K dodatnemu popravku navzdol pa so MDS zdaj spodbudila nova pravila o izpustih v Nemčiji in negotove razmere v Italiji, kar oboje zavira domačo porabo. K temu dodajajo še krčenje v Turčiji, ki bo po novih ocenah močnejše od dosedanjih pričakovanj.

Kakšna bo cena nafte?

Povprečne cene nafte bodo letos in prihodnje leto pod 60 dolarji za sod, kar je manj od dosedanje ocene MDS 69 dolarjev za sod.

Cene kovin bodo letos v primerjavi z lani (leto na leto) upadle za 7,4 odstotka, kar je spet bolj pesimistično od dosedanjih napovedi. Leta 2020 se razmere ne bodo bistveno izboljšale.

Tudi cene kmetijskih proizvodov oziroma pričakovanja cen so popravljena navzdol.

Ojojoj, Nemčija

Lanska rast gospodarstev razvitih držav je ocenjena na 2,3 odstotka. Napoved za letos pa je dva odstotka. Obe napovedi sta za 0,1 odstotne točke slabši kot v jesenskih napovedih, predvsem zaradi težav območja evra. Leta 2020 bodo razvita gospodarstva zrasla za 1,7 odstotka. Ta ocena ni poslabšana.

Poglejmo, kaj se napoveduje za evrsko območje. Za leto 2018 je predvidena rast 1,8 odstotka, za leto 2019 pa le še 1,6 odstotka, kar je za 0,3 odstotne točke slabše od jesenskih napovedi. Napovedi so se poslabšale posebej za Nemčijo, in sicer zaradi šibkega domačega povpraševanja in industrijske proizvodnje. MDS spet navaja razlog novih pravil o emisijah in pri tem poglavju dodaja še zmanjšano globalno povpraševanje po nemških proizvodih.

Drugi dve pomembni tveganji za evrsko območje sta Italija in Francija.

MDS za Združeno kraljestvo (ZK) ni poslabšal ocen o rasti, tako naj bi letos zrasli za 1,5 odstotka, leta 2020 pa za 1,6 odstotka, zadnji podatek za leto 2020 je celo za 0,1 odstotne točke boljši od jesenskih napovedi. Vendar pa opozarjajo, da so ti izračuni narejeni ob predpostavki, da je sporazum o izstopu ZK iz EU letos dosežen in da lahko računamo na postopno prilagajanje novim režimom. To ni scenarij trdega brexita. Pri MDS tako opozarjajo, da so trenutne razmere ob brexitu daleč od gotovih. To pa je seveda tveganje – tako za evrsko območje kot za ZK.

Japonska rast ima po novem boljše napovedi od jesenskih, to pa zaradi fiskalnih spodbud gospodarstvu in ukrepov, ki bi ublažili načrtovani dvig davka na potrošnjo oktobra 2019. Japonsko gospodarstvo naj bi leta 2019 zraslo za 1,1 odstotka, leta 2020 pa za 0,5 odstotka. Obe napovedi sta za 0,2 odstotne točke boljši od dosedanjih.

Za ZDA ni nobene spremembe pri napovedih. Za lani je predvidena rast 2,9 odstotka, za letos 2,5 odstotka in za prihodnje leto 1,8 odstotka. Še enkrat, to je več od evrskega območja in več od Nemčije.

Kitajska in druge države v razvoju

Rast za leto 2018 je pri državah v razvoju 4,6-odstotna, za 2019 pa je ocena 4,5 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke slabše od jesenskih napovedi MDS. Za leto 2020 se rast držav v razvoju ustavi na 4,9 odstotka. Ta ocena ni ne poslabšana ne izboljšana.

Kitajsko rast za leto 2018 MDS napoveduje pri 6,6 odstotka. Leta 2019 – torej letos – bi kitajsko gospodarstvo moralo zrasti za 6,2 odstotka, enako tudi leta 2020. Ta dva podatka nista spremenjena od jeseni.

Indija ima izboljšan podatek za leto 2019, tako bi letos morala zrasti za 7,5 odstotka, prihodnje leto pa za 7,7. Dobre napovedi so zaradi nizkih cen nafte in manjšega domačega zategovanja pasu.

Rusija je leta 2018 končala z 1,7-odstotno rastjo gospodarstva – takšne so vsaj napovedi MDS –, letos bo rast 1,6-odstotna, prihodnje leto pa 1,7-odstotna. Obe novi napovedi sta slabši od jesenskih ocen, za leto 2019 je slabše za 0,2 odstotne točke, za leto 2020 pa za 0,1 odstotne točke. Razlog: nižje cene nafte.

Omembe vredne slabše so napovedi za Turčijo, Savdsko Arabijo, Mehiko, Angolo in Nigerijo.

Tveganja in nevarnosti

Tu ni večjih novosti. Glavno vprašanje je, kako se bodo razrešili vsi trgovinski spori na svetovni ravni. Kako bo v prihodnje videti spor med Kitajsko in ZDA, pa tudi kaj bo z ratifikacijami novega, sicer dogovorjenega, sporazuma, ZDA, Kanada, Mehika, ki je nadomestil NAFTA. Svetovno trgovino bo tako tudi v prihodnje omejevala politika. Če sporov ne bomo rešili, ampak se bodo omejitve stopnjevale, bodo višje cene plačevali končni potrošniki. Ustavile se bodo naložbe, porušile nabavne verige, zmanjšala se bo rast produktivnosti. To bo pomenilo, da bodo podjetja maj donosna, to pa bo spet pomenilo, da se bo manj splačalo vanje vlagati. Vse to je pot navzdol.

Italija, druge specifične evropske težave, brexit in nevarnost, da se populizem močno izrazi na evropskih volitvah, niso razlogi za optimizem.

Globalno sistemsko tveganje je še vedno upočasnjena rast na Kitajskem. Kitajska rast se je lani upočasnila predvsem zaradi političnega obračuna z bančništvom »v senci«, zaradi zavore za lokalne investicije, ki so bile večkrat ekonomske logike, in seveda zaradi trgovinskih nesoglasij z ZDA. Država se je odzvala s fiskalnimi spodbudami, a je vprašanje, ali je to dovolj. Poglabljanje nezaupanja v zdravje kitajske ekonomije lahko povzroči nenadne in velike umike ter prodaje na finančnih trgih in trgih blaga in surovin. To pa je slab obet za svetovno trgovino in rast.

Bika je treba zgrabiti za roge

In kakšne so prioritete in naloge? Tudi tu je MDS predvidljiv: treba je ustaviti pojemanje rasti ter povečati odpornost držav, gospodarstev in podjetij. Seznam rešitev pa je podoben seznamu, da si želimo mir na svetu.

Lep slovenski pregovor pravi, da je treba bika zgrabiti za roge. MDS ni tako pesniški, ampak pravi, da je treba spoznati vire nezadovoljstva z zdajšnjimi pravili mednarodnega trgovanja, znižati stroške trgovanja in razrešiti nesoglasja brez kopičenja carin in drugih carinam podobnih omejitev.

Pospeševati bi bilo treba tesnejše sodelovanje tudi na drugih področjih, ne le pri trgovini: denimo pri reformi finančne regulacije, pri sistemu mednarodnih obdavčitev in pri preprečevanju izogibanja davkom, pri zmanjševanju korupcije in pri oblikovanju mednarodnih mrež finančne varnosti. Te bi bile dodatni mehanizem, ne pa potuha državam, da se same ne zaščitijo dovolj proti zunanjim šokom.

Vse razvite države naj se osredotočijo na ukrepe, ki povečujejo produktivnost, povišujejo zaposlenost, posebej med ženskami in, kjer je potrebno, tudi med mladimi. Države naj ne pozabijo na ukrepe, ki zagotavljajo primerno socialno varnost, posebej tistim, ki se ne morejo prilagoditi strukturnim reformam. Monetarne politike morajo nadzorovati inflacijo, prva naloga fiskalne politike pa so rezerve, tamponi in varovala za ukrepanje ob prihodnji krizi. Politik in običajnih mehanizmov za reševanje krize nam namreč ni ostalo veliko.

Nove napovedi MDS za 2019 in 2020: nafta bo pod 60 dolarjev za sod, nižje bodo cene kovin in kmetijskih proizvodov
Sadjarje lahko reši skupna prodaja prek organizacije proizvajalcev 1
2 uri
Na Štajerskem se je 12 sadjarjev, zadrug in podjetij že povezalo in registriralo organizacijo proizvajalcev Pohorka
Na članek...

V Sloveniji so jabolka najpogostejše sadje. Lani smo jih pridelali veliko, od 65 do 75 tisoč ton, okoli petina jabolk naj bi ostala kar na drevesih.

»Lanska obilna letina jabolk pomeni, da bo letos pridelek manjši, čeprav količina jabolk pri resnih sadjarjih, ki pravočasno poskrbijo za potrebne tehnične ukrepe, minimalno niha iz leto v leto,« pravi Stanislav Tojnko s fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru.

Preberite tudi: Kaj se dogaja na svetovnem trgu jabolk in Pet rešitev za sadjarje

V Sloveniji je trenutno majhna poraba jabolk, cena pa nizka. Poleg tega trgovci z akcijskimi cenami jabolka še razvrednotijo, opozarjajo sadjarji. V eni od največjih verig so jih v akciji ponujali za 49 centov na kilogram. Takšna cena je prenizka, saj sadjar za dostavljena jabolka v hladilnico dobi od 30 do 35 centov na kilogram.

12 štajerskih sadjarjev bo skupaj tržilo jabolka

»Edina rešitev je, da sadjarji začno sodelovati pri prodaji. Na Štajerskem so v ta namen že registrirali organizacijo proizvajalcev Pohorka (OP Pohorka), prek katere bo 12 članov skupaj tržilo tri tisoč ton jabolk. Slovenski trg je tako majhen, da bi lahko vsega pokrili z eno organizacijo proizvajalcev,« dodaja Stanislav Tojnko. Rešitev na daljši rok pa vidi v povečanju kakovosti in manjšem hektarskem donosu. Racionalno bi bilo, da bi pod mrežo proti toči in z namakanjem pridelali od 40 do 50 ton vrhunskih jabolk na hektar.

Največja pridelovalca izvažata na Bližnji vzhod

Mirosan iz Kasaz pri Petrovčah je za skupino Evrosad drugi največji pridelovalec jabolk pri nas. Imajo tudi drevesnico in hčerinsko podjetje Mirovita za predelavo sadja, kjer delajo marmelade, jabolčni čips. Sadje sušijo in tudi izvažajo, pekarnam pa prodajajo sveže narezano sadje. Lani so imeli dobrih pet tisoč ton jabolk prve kakovosti od tega je bilo 215 ton ekoloških jabolk antares.

»Skupaj z Evrosadom izvažamo na Bližnji vzhod, cena je nizka, zahteve pa visoke. Zaloga je velika, zato je pravi čas, da se sadjarji povežejo pri prodaji. Idealno bi bilo, da bi se združili v eno organizacijo proizvajalcev. Ne vem, če je med sadjarji dovolj zaupanja za ta korak,« pravi Vlado Korber, direktor Mirosana.

Sadjarje lahko reši skupna prodaja prek organizacije proizvajalcev
(Alternativni načrt za brexit) Kdo bo zmagal v boju za brexit - vlada ali parlament
3 ure
Kaj je treba vedeti danes, ko bi morala britanska premierka Mayeva v britanskem parlamentu predstaviti alternativni načrt za brexit, potem ko so britanski poslanci njen trenutno doseženi dogovor z EU odločno zavrnili; parlament na lastno pest razmišlja o svojih alternativnih načrtih
Na članek...

Ponedeljek je, 68 dni do predvidenega datuma za brexit, saj je britanski izstop iz EU napovedan za 29. marec, v Veliki Britaniji pa še vedno mrzlično iščejo pravi načrt za brexit. Potem ko je britanska premierka prejšnji teden pri glasovanju o dogovoru za brexit doživela silovit poraz, a je le dan pozneje parlament izrazil zaupanje v njeno vodstvo, je danes dan, ko naj bi premierka poslancem predstavila alternativni načrt za brexit. Poslance bo nagovorila predvidoma ob 16.30 po srednjeevropskem času. Vzporedno ob tem se parlament bojuje, da bi v postopku izstopanja pridobil dovolj nadzora, da prepreči trdi brexit.

Zakaj danes premierka znova nagovarja poslance?

Približno leto in pol že trajajo pogajanja o brexitu – uradno so stekla 18. junija 2017 –, dogovor, ki ga je vlada britanske premierke Therese May izpogajala z EU, pa na Otoku nima podpore. Še več, v britanskem parlamentu je pri glasovanju o njem premierka Mayeva doživela najhujši poraz v sodobni britanski zgodovini, saj je v 650-članskem parlamentu zoper potrditev glasovalo 432 poslancev, dogovor pa sta podprla 202 poslanca.

Glasovanje o dogovoru za brexit je bilo izpeljano v torek, 15. januarja 2019, takoj naslednji dan, 16. januarja, pa je britanski parlament vladi premierke Mayeve kljub temu podelil zaupnico. Obenem je parlament vladi naložil, da mora v treh dneh – natančneje 21. januarja – v parlamentu predstaviti alternativni načrt za brexit, o katerem bo parlament predvidoma glasoval v torek, 29. januarja.

Kaj bo danes storila Theresa May?

Theresa May bi danes morala parlamentu predstaviti alternativni načrt za brexit, potem ko je po izglasovani zaupnici prejšnji teden takoj začela pogovore s parlamentom. A ti po tujem poročanju niso prinesli vidnejših rezultatov, zato večina analitikov meni, da bo premierka alternativni načrt zapeljala po svoje.

Analitiki pričakujejo, da premierka danes ne bo predstavila dejanskega alternativnega načrta, temveč bo naznanila prizadevanja, da bi njena vlada v nadaljnjih pogajanjih z EU skušala pridobiti določene ugodnejše rešitve, s katerimi bi potem šla še enkrat pred poslance na vnovično glasovanje o nekoliko popravljenem načrtu. Cilj: na novo izpogajati tako imenovano irsko varovalko.

Koliko bo ta načrt dejansko lahko popravljen, je vprašanje: predstavniki EU so večkrat izrazili, da so pripravljeni britanski vladi ponuditi še dodatna zagotovila, ne pa tudi spreminjati doseženega dogovora, ker so pogajanja končana.

Kaj je sporno pri največji oviri – režimu na irski meji?

Ločitveni sporazum se je med drugim osredotočil na tri ključne teme – pravice državljanov, finančno poravnavo in irsko mejo. Prav predlagani režim na meji med Irsko in Severno Irsko, ki je del Velike Britanije, pomeni največjo oviro za potrditev dogovora.

Kot smo pisali, doseženi dogovor za irsko-britansko mejo predlaga tako imenovano začasno varovalno rešitev, če Veliki Britaniji in EU po sklenitvi dogovora, ko bi začelo teči prehodno obdobje, do konca prehodnega obdobja ne bi uspelo skleniti trgovinskega sporazuma. Če bi bilo treba sprožiti to začasno varovalno rešitev, bi celotna Velika Britanija, ne samo Severna Irska, začasno ostali del evropske carinske unije, vse dokler partnerici ne bi dosegli trgovinskega dogovora. Vendar pa so britanski poslanci začeli opozarjati, da bi taka irska varovalka lahko pomenila grožnjo za nacionalno suverenost – razlog za tako njihovo mnenje tiči v pravnem mnenju britanskega pravobranilca, ki je bilo sprva zgolj za vladne oči, na zahtevo parlamenta pa ga je morala vlada javno objaviti. In pravobranilec je v tem mnenju opozoril, da bi lahko zaradi irske varovalke prišlo do položaja, ko bi bil režim v Severni Irski drugačen kot drugod po Veliki Britaniji.

Položaj na meji med Irsko in Severno Irsko kot delom Velike Britanije je politično skrajno občutljiva tema, trdo mejo pa želijo politiki preprečiti v spoštovanju do leta 1998 sklenjenega velikonočnega dogovora, s katerim so na Severnem Irskem končali 30-letni spor med katoliki in protestanti.

Dvostranski sporazum med VB in Irsko?

Čez vikend je po tujem poročanju britanski trgovinski minister Liam Fox predlagal, da bi se o vprašanju irske meje Velika Britanija in Irska dogovorili dvostransko. Kot je med drugim poročal Irish Times, pa je irska vlada takšno možnost izključila. Na Irskem so sicer dejali, da uradno takega predloga niso dobili, da pa se o irski varovalki ni mogoče pogajati, ker je v dogovor vključena z razlogom, da bi se ubranili trdega mejnega režima na britansko-irski meji ter zavarovali rezultat mirovnega procesa, ki je prinesel prej omenjeni velikonočni dogovor.

Alternativni načrti ob bok alternativnemu načrtu Mayeve

A) Odlog, preklic brexita – ali nov referendum?

Javno se kot možnosti, kako se izkopati iz trenutnega zastoja in velike brexitovske zmešnjave, ko ni jasno, kakšen načrt za brexit sploh ima podporo v britanskem parlamentu, pojavlja tudi odlog brexita, morda celo njegov preklic ali pa nov referendum o brexitu.

Premierka Mayeva je prvi dve alternativni odločno zavrnila, saj vztraja, da je treba nadaljevati brexit. Kot pravi, je to edina pot, »da se spoštuje volja ljudstva«. Konkretno je Mayeva prejšnji teden zatrdila, da obstajata le dve možnosti, kako se izogniti brexitu brez dogovora: prva možnost je, da parlament dogovor potrdi, druga možnost pa, da Velika Britanija ustavi postopek za izstop iz EU in ostane del Unije. Ob tem je Mayeva takoj izključila drugo možnost: »To je nekaj, česar ta vlada ne bo storila.«

V zvezi z drugim referendumom je sicer veliko tudi načelnih vprašanj, sploh po tistem, ko so v Veliki Britaniji rezultat prvega prignali do politično izjemno napetega položaja, čeprav je bil formalnopravno referendum zgolj posvetovalne narave. Ni pa ideja o vnovičnem referendumu mrtva. In če bi ga pripravili – in če je verjeti javnomnenjskim raziskavam –, bi volivci na njem izglasovali, da želijo ostati v EU. Kot poroča Reuters, so pri družbi YouGov 16. januarja izvedli anketo na vzorcu 1.070 odraslih, pri čemer jih je 56 odstotkov odgovorilo, da bi glasovali za nadaljnje članstvo v EU, 44 odstotkov pa bi jih glasovalo za brexit. (Spomnimo, junija 2016 je na referendumu za brexit glasovalo 51,9 odstotka volivcev.)

B) Alternativni načrt za podaljšanje pogajalskega obdobja

Alternativni načrt laburistične poslanke Yvette Cooper temelji na želji, da se za vsako ceno prepreči kaotični, trdi brexit. Po njenem predlogu bi v primeru, da do 26. februarja dogovor z EU ne bi bil dosežen, v britanskem parlamentu glasovali o predlogu, naj vlada zaprosi za devetmesečno podaljšanje pogajalskega obdobja.

Uradno se bo dvoletno pogajalsko obdobje za brexit izteklo 29. marca 2019, in če se ne bo zgodilo nič drugega (vlada doseže dogovor, ki ga britanski parlament potrdi, ali pa vlada morda zaprosi za odlog ali preklic brexita), bo to avtomatično pomenilo trdi brexit. To je namreč zdaj privzeti načrt, ki je utemeljen z britanskim zakonom o brexitu. Ta pravi, da članstvo Velike Britanije v EU preneha 29. marca 2019 – in če dogovora ne bo, bo pač prišlo do trdega brexita, kar parlament skuša preprečiti.

C) Skrivni poslanski načrt, kako preprečiti trdi brexit

Po britanskem poročanju sicer na Otoku z željo, da bi preprečili tako imenovani trdi brexit, pripravljajo dva načrta, gre za dve različni poslanski skupini, ki želita zlasti preprečiti neurejen, kaotičen britanski izstop iz EU. Namreč, razprava, ki bo sledila od ponedeljka, 21. januarja, do glasovanja 29. januarja, bo britanskim poslancem ponudila priložnost, da razpravljajo o tem, kakšna bi bila po njihovem najbolj sprejemljiva različica brexita, vendar pa glasovanje za vlado ni pravno zavezujoče. In nekateri poslanci (v ospredju sta dve skupini, zbrani okoli dveh poslancev iz Mayeve konseravtivne stranke torijevcev) želijo doseči, da bi britanski parlament dobil večji nadzor nad britanskim izstopanjem iz EU.

V središču enega od poslanskih poskusov stoji konservativni poslanec Dominic Grieve, nekdanji generalni državni pravobranilec (sicer zagovornik nadaljnjega britanskega članstva v EU), s ciljem, da bi prek razprave spremenili parlamentarna pravila, tako da vlada ne bi imela več polnega nadzora nad postopkom. Po britanskem poročanju Grieve potrebuje 300 glasov za umestitev dopolnila za preprečitev trdega brexita na glasovanje, če bi dopolnilo prišlo na glasovanje, pa bi po oceni analitikov lahko bilo izglasovano, saj je pretežni del poslancev v britanskem parlamentu proti neurejenemu brexitu.

Omenjena sprememba bi zatem omogočila potencialno nadaljevanje. V drugi skupini, ki jo prav tako vodi torijec Nick Boles, sicer nekdanji minister, imajo za cilj, da bi vladi popolnoma odvzeli nadzor nad postopkom britanskega izstopa iz EU. Po poročanju Bloomberga bi ta načrt peljal v nadaljnjo razpravo, v kateri bi Mayeva imela možnost, da načrt za alternativni brexit predstavi parlamentu, če bi to spodletelo, pa bi v parlamentu staroste iz vseh strank do 5. marca skušali poiskati kompromis, ki bi ga parlament lahko potrdil, če to ne bi uspelo, pa bi vladi naročili, naj zaprosi za odlog brexita.

(Alternativni načrt za brexit) Kdo bo zmagal v boju za brexit - vlada ali parlament
TOP dražbe: Stanovanja, hiša in parkirna mesta v Ljubljani, počitniški dom na Pohorju ...
3 ure
Pregled najboljših dražb v tednu od 28. januarja do 3. februarja
Na članek...

TOP dražbe: Stanovanja, hiša in parkirna mesta v Ljubljani, počitniški dom na Pohorju ...
Kaj se dogaja na svetovnem trgu jabolk
4 ure
Katastrofe po lanski obilni letini v Evropi ni, Poljaki več izvažajo na Kitajsko in v Azijo, medtem ko v Avstraliji in Južni Afriki že obirajo prve zgodnje sorte
Na članek...

Kot poroča portal Fresh Plaza, po rekordni letini jabolk je na evropskem trgu spet mir. Hladilnice so polne. Francoski izvozniki so zdrsnili s severnoevropskega trga, Poljaki več izvažajo v Azijo, tudi na Kitajsko. V ZDA pa so lani imeli manj jabolk.

Preberite tudi: Pet rešitev za sadjarje

Začetek sezone na južni polobli

Sredi februarja bodo na trgu prve zgodnje sorte jabolk. V prvih mesecih leta bodo na evropski trg prihajala jabolka iz Nove Zelandije. Začenja se tudi sezona v Avstraliji. Avstralska jabolka promovirajo v Aziji, prodirajo tudi na kitajski trg, kar bi radi še pospešili.

Na Kitajskem višje cene zaradi pomanjkanja

Na trgu trenutno ni veliko kitajskih jabolk, saj so zaradi slabega vremena imeli slabšo letino, ponudba je tako manjša, povpraševanje pa še vedno veliko, zato je cena jabolk višja kot prejšnja leta. Kitajska uvaža veliko jabol. Uvoz raste zlasti s Poljske, priljubljena pa so tudi ameriška jabolka, čeprav so uvozne carine nanje velike. Kitajska uvaža tudi veliko francoskih jabolk.

V Evropi pet milijonov ton jabolk

Lanskega decembra je bilo v Evropi skladiščenih 5,1 milijona ton jabolk, kar je podobno kot leta 2014 in za 45 odstotkov več kot pred enim letom.

Poljska jabolka so še vedno najcenejša, čeprav se je cena jabolk za predelavo v zadnjih mesecih podvojila. Poljake veseli veliko povpraševanje iz Azije. Poljska jabolka zaradi cene ostajajo priljubljena tudi v Evropi. Poljski sadjarji vidijo prihodnost tudi v ekološki pridelavi.

Zatišje na francoskem trgu

V Franciji prodaja jabolk stagnira ali se celo nekoliko zmanjšuje zlasti zaradi cenejših jabolk s Poljske in Nemčije. Trgovci bodo zato jabolka prodajali le takrat, ko jih bo trg res potreboval, predvidoma februarja. Cene so v primerjavi z lanskim letom stabilne. V Belgiji in Nemčiji imajo letos dovolj lokalno pridelanih jabolk, zato jih Francozi tja ne prodajajo.

V Nemčiji manjša poraba po praznikih

V Nemčiji torej prevladujejo domača jabolka, ponudbo pa dopolnjujeta tudi sorti braeburn iz Belgije in elstar z Nizozemske. Poraba je poskočila okoli božiča, potem upadla, nižje so tudi cene.

Hladilnice v Italiji polne jabolk

Lani so v Italiji pridelali 1,7 milijona ton jabolk. Čeprav so imeli za 30 odstotkov večjo letino kot predlani, je pod petletnim povprečjem, ki znaša 2,2 milijona ton. Na začetku letošnje leta so skladiščili en milijon in 31 tisoč ton jabolk, od sort prevladujejo zlati in rdeči delišes, gala, granny smith in braeburn.

ZDA: manjša pridelava, stabilne cene

Lanska letina je razočarala sadjarje v Washingtonu, pridelek je bil za četrtino manjši od pričakovanega. Med razlogi omenjajo zimsko zmrzal. Najbolj prizadeta sorta je granny smith. Ekološka jabolka dosegajo dobro ceno, povprečna cena je tudi za jabolka iz konvencionalne pridelave. Zaradi manjše letine je v prihodnje možen dvig cene, še poroča Fresh Plaza.

Kaj se dogaja na svetovnem trgu jabolk
Predsednik nadzornega sveta VW: Majhni električni avtomobili bi lahko bili za nekatere nedostopni 9
4 ure
Prehod na električna vozila bo precej podražil avtomobile, ki bi lahko v prihodnosti postali nedostopni za ljudi z nižjimi dohodki, je v intervjuju za časnik Die Welt dejal predsednik nadzornega
Več ▼

Prehod na električna vozila bo precej podražil avtomobile, ki bi lahko v prihodnosti postali nedostopni za ljudi z nižjimi dohodki, je v intervjuju za časnik Die Welt dejal predsednik nadzornega sveta Volkswagna Hans-Dieter Poetsch. Kot je povedal, bo to vprašanje zahtevno predvsem pri avtomobilih nižjega cenovnega razreda. Trenutna raven cen ne more ostati enaka, če imajo vozila električni motor, to bo torej vodilo v občutna zvišanja cen v segmentu manjžih avtomobilov, je napovedal.

Največji avtomobilski proizvajalec Volkswagen bo sicer v prihodnjih petih letih za elektromobilnost, avtonomno vožnjo, nove storitve in digitalizacijo namenil 44 milijard evrov oziroma tretjino skupnih odhodkov do leta 2023. V koncernu so po dizelskem škandalu obrnili ploščo in se osredotočajo na električno prihodnost. V podjetju so tudi naznanili, da po letu 2026 končujejo razvoj bencinskih in dizelskih motorjev.

TOP ČLANKI - Kaj danes berete
4 ure
1. Preobrat: Kako se je država dokopala do premoženja Roka Furlana2. (razpisi) To so roki, ki jih je treba loviti do konca letošnje zime3. Srhljivke iz slovenskega sodstva4. Kaj prinaša nov zakon
Več ▼

1. Preobrat: Kako se je država dokopala do premoženja Roka Furlana

2. (razpisi) To so roki, ki jih je treba loviti do konca letošnje zime

3. Srhljivke iz slovenskega sodstva

4. Kaj prinaša nov zakon o poslovni skrivnosti

5. (Intervju) Avstrijka, ki je zasnovala šefa sipin Bližnjega vzhoda

d-app-480x258-599d87845658b-599d878468d91.jpg

Finance tudi v aplikacijah:

- namizni računalniki,

- iOS (App Store),

- Android (trgovina Google Play).

Še niste naročnik? Preverite ponudbo

Primanjkljaj v območju evra in EU višji, javni dolg nižji 4
4 ure
Javnofinančni primanjkljaj v območju evra je v tretjem četrtletju lani znašal 0,5 odstotka BDP, potem ko je bil v drugem pri 0,3 odstotka. V EU se je zvišal z 0,4 na 0,6 odstotka BDP. Slovenija
Več ▼

Javnofinančni primanjkljaj v območju evra je v tretjem četrtletju lani znašal 0,5 odstotka BDP, potem ko je bil v drugem pri 0,3 odstotka. V EU se je zvišal z 0,4 na 0,6 odstotka BDP. Slovenija je imela v tretjem četrtletju javnofinančni presežek v višini 0,4 odstotka BDP, potem ko je bil v drugem četrtletju pri 0,8 odstotka.

Kot je objavil evropski statistični urad Eurostat, so v območju z evrom skupni javnofinančni prihodki znašali 46,1 odstotka BDP (v drugem četrtletju 46,2 odstotka), odhodki pa 46,7 odstotka BDP (46,5 odstotka). V EU so javnofinančni prihodki znašali 44,9 odstotka BDP (enako kot v drugem četrtletju), odhodki pa 45,5 odstotka BDP (45,3 odstotka).

Javnofinančni dolg je v območju z evrom konec tretjega četrtletja znašal 86,1 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot konec drugega četrtletja in 2,1 odstotne točke manj kot konec tretjega četrtletja predlani. V EU je dolg v tretjem četrtletju lani znašal 80,8 odstotka, potem ko je bil v drugem četrtletju pri 81 odstotkih in v tretjem četrtletju leto prej pri 82,5 odstotka. Javni dolg Slovenije je znašal 71 odstotkov BDP, kar je 1,6 odstotne točke manj kot v drugem četrtletju in osem odstotnih točk manj kot v tretjem četrtletju predlani. Znižanje na letni ravni je bilo največje med članicami. (STA)

Big Bang bo po novem vodil Uroš Mesojedec
5 ur
Vodenje družbe Big Bang, največjega trgovca z elektronskim blagom pri nas, prevzema Uroš Mesojedec, ki je bil doslej direktor prodaje v Petrolu. Funkcijo glavnega izvršnega direktorja bo
Več ▼

Vodenje družbe Big Bang, največjega trgovca z elektronskim blagom pri nas, prevzema Uroš Mesojedec, ki je bil doslej direktor prodaje v Petrolu. Funkcijo glavnega izvršnega direktorja bo Mesojedec nastopil 1. februarja, mesec dni kasneje pa se mu bo v upravi pridružil še Robert Sraka, ki bo prevzel funkcijo izvršnega direktorja za področje IT in podpore poslovanju, so sporočili iz podjetja. Robert Sraka je bil doslej direktor službe za tehnologijo in inovacije v Savi Re.

"Širitev uprave Big Bang je posledica vedno bolj dinamičnih razmer v trgovski panogi ter usmeritev nove strategije, ki velik poudarek daje povezavi in nadgradnji prodajnih poti, vpeljavi novih in razvoju obstoječih storitev, celostni digitalizaciji in postavitvi kupca v center prodajnega procesa. Priprava nove strategije je v pripravi in bo predvidoma zaključena v naslednjih mesecih," so dodali.

Spomnimo, Big Bang je od lanskega leta del skupine Adventura holding, ki je del poslovnega omrežja Darka Klariča. Več o tem smo pisali v članku Tehnični trgovec Big Bang tudi uradno Klaričev.

Big Bang bo po novem vodil Uroš Mesojedec
(graf) Slovenija, evropska rekorderka v rasti cen nepremičnin 27
5 ur
Cene nepremičnin so v lanskem tretjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 v EU v povprečju zrasle za 4,3 odstotka, enako rast so beležile tudi članice evroobmočja. Kje so cene
Več ▼

Cene nepremičnin so v lanskem tretjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 v EU v povprečju zrasle za 4,3 odstotka, enako rast so beležile tudi članice evroobmočja. Kje so cene rasle najhitreje? V Sloveniji, in sicer so se nepremičnine v lanskem tretjem četrtletju medletno podražile za 15 odstotkov, ugotavlja Eurostat.

Gre za, kot že rečeno, medletne primerjave, v primerjavi z drugim četrtletjem leta 2018 pa so cene slovenskim nepremičnin v povprečju zrasle za 1,9 odstotka. Dodajmo, da je slovenski Surs v lanskem tretjem kvartalu na četrtletni ravni zaznal, da so cene rabljenih stanovanj v Ljubljani - gre za najbolj likviden trg - po več kot dveh letih upadle.

 (graf) Slovenija, evropska rekorderka v rasti cen nepremičnin
Odobrili devet projektov evropskega inovacijskega partnerstva
6 ur
S temi projekti bodo reševali konkretne težave pri pridelavi hrane, varovanju okolja in prilagajanju podnebnim spremembam
Na članek...

Pri ukrepu M16 Sodelovanje so odobrili devet projektov evropskega inovacijskega partnerstva (EIP), s katerimi naj bi reševali konkretne težave pri kmetovanju, varovanju okolja in prilagajanju podnebnim spremembam.

Iz podukrepa 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij bodo sofinancirali štiri projekte EIP, iz podukrepa 16.5 Okolje in podnebne spremembe pa pet projektov EIP.

Več o teh projektih in partnerstvih si lahko preberete v tej preglednici.

Nova razpisa že objavljena

Objavili pa so že nove javne razpise za prijavo pilotnih projektov in projektov EIP v okviru ukrepa Sodelovanje (podukrep 16.2 in podukrep 16.5).

Odobrili devet projektov evropskega inovacijskega partnerstva
Kitajska gospodarska rast lani najpočasnejša v skoraj treh desetletjih 3
7 ur
Kitajsko gospodarstvo je lani zraslo za 6,6 odstotka, kar je najmanj po letu 1990, kažejo podatki kitajskega statističnega urada. V zadnjem lanskem četrtletju je bila rast v medletni primerjavi
Več ▼

Kitajsko gospodarstvo je lani zraslo za 6,6 odstotka, kar je najmanj po letu 1990, kažejo podatki kitajskega statističnega urada. V zadnjem lanskem četrtletju je bila rast v medletni primerjavi 6,4-odstotna, upočasnile pa so jo predvsem šibkejša domača potrošnja in carine, ki so jih za kitajsko blago uvedle ZDA, piše Reuters.

Kitajski premier Li Keqiang je že pred dnevi napovedal dodatno podporo zasebnim podjetjem in znižanje davkov, s čimer želi država pospešiti gospodarsko rast. Li je napovedal, da bodo zasebnim podjetjem, ki so bila pred gospodarskimi težavami deležna številnih omejitev, te zrahljali in ustvarili "bolj sproščeno poslovno okolje". Napovedal je tudi znižanje davkov, kar naj bi med drugim spodbudilo zasebno potrošnjo Kitajcev. Oblasti namreč želijo spremeniti gospodarski model, ki je trenutno osredotočen na izvoz, proizvodnjo in investicije, da bi k rasti drugega največjega svetovnega gospodarstva več prispevala zasebna potrošnja.

Kitajska gospodarska rast lani najpočasnejša v skoraj treh desetletjih
Vox populi: LMŠ prehitela SDS, Šarec pa Pahorja 36
7 ur
Stranka LMŠ premierja Marjana Šarca je v januarski javnomnenjski raziskavi Vox populi, ki jo za Dnevnik in Televizijo Slovenijo izvaja Ninamedia, s čela strankarske lestvice izrinila zmagovalko
Več ▼

Stranka LMŠ premierja Marjana Šarca je v januarski javnomnenjski raziskavi Vox populi, ki jo za Dnevnik in Televizijo Slovenijo izvaja Ninamedia, s čela strankarske lestvice izrinila zmagovalko zadnjih parlamentarnih volitev, Janševo SDS. Na vprašanje, katero stranko bi volili, če bi bile volitve v nedeljo, je namreč LMŠ navedlo 18 odstotkov anketirancev, SDS pa 16,9 odstotka. Sledijo jima SD (11,7 odstotka), Levica (7,1 odstotka) in NSi (4,1 odstotka).

Šarčevo vlado je kot uspešno ocenilo 56 odstotkov anketirancev, kot neuspešno pa 29 odstotkov. Tako visoko podporo je zadnja zabeležila Pahorjeva vlada na začetku mandata decembra 2008. Preverjali so tudi, kateri ministri po oceni anketirancev najbolje opravljajo svoje delo: vodi minister za okolje in prostor Jure Leben, na drugem mestu je minister za zdravje Samo Fakin, sledita pa gospodarski minister Zdravko Počivalšek in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Marjan Šarec se je tokrat zavihtel tudi na vrh lestvice najbolj priljubljenih politikov, predsednik države Borut Pahor pa tako prvič po juniju 2015 – tedaj ga je prehitela evropska komisarka Violeta Bulc – ni na prvem mestu, pač pa na drugem.

Vox populi: LMŠ prehitela SDS, Šarec pa Pahorja
Podjetje Pirnar je znova osvojilo nagrado GERMAN DESIGN AWARD 2019
8 ur
Pirnar ostaja z novo nagrado v samem svetovnem vrhu dizajna in inovacij.
Na članek...

Ideja je bila drzna, izvedba pa kot vselej odločna in brezkompromisna. In z njo je podjetje Pirnar znova osvojilo nagrado GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019. Za posebna potozala iz žareče kovine MagmaLux in potezala iz žarečega kristalnega stekla CrystaLux pa nagrado GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL MENTION 2019, so sporočili iz podjetja Pirnar.

Drznejo si biti prvi na svetu

Prvi na svetu so razvili vhodna vrata z večnivojsko zasnovo vratnega krila. Prvi so oblikovali popolnoma raven vhod, kjer so vsi elementi v isti ravnini. Prvi so začeli s serijsko izdelavo aluminijastih vhodnih vrat izjemnih dimenzij. In prvi so rešili težavo najboljše toplotne izolativnosti.

Širšo javnost so opozorili nase, ko so prvi na svetu razvili vhodna vrata s samodejnim izvlečnim in uvlečnim potezalom, ki se aktivira s prstnim odtisom lastnika. Za to inovacijo so bili leta 2017 nagrajeni s prestižno nagrado GERMAN DESIGN AWARD. Od iste ustanove so za linijo Pure in potezalo Pirnar OneTouch prejeli še dve nagradi – GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL MENTION v letih 2015 in 2017 Leta 2017 pa so za isto mojstrovino v izredno močni konkurenci inovacij s celotnega področja arhitekture in dizajna prejeli še ARCHITIZER A+ AWARD.

Vendar pri Pirnarju ne počivajo na lovorikah. Ker vselej stremijo k absolutni popolnosti dizajna in maksimalni preprostosti uporabe, so v letu 2018 razvili in lansirali najsodobnejša, prva popolnoma samodejna in brezdotična vhodna vrata na svetu.

Theatrica deluje na podlagi sistema za prepoznavanje obraza in se nežno odpre in zapre samo lastniku – dotik za to ni več potreben. Tako kot OneTouch tudi Theatrica daje vtis stene, a za razliko od svojega predhodnika sploh nima potezala. To, skupaj z izjemnimi rokodelskimi znanji Pirnarjevih mojstrov, omogoča neskončne možnosti površinske obdelave – v lesu, kamnu, steklu ali aluminiju. In tudi tokrat Pirnar ne odstopa od svoje zaprisege absolutni popolnosti.

Podjetje Pirnar je znova osvojilo nagrado GERMAN DESIGN AWARD 2019
Kako v tujini uspeva Knauf Insulation, Alpini in Cosylabu in kateri koraki so potrebni, da uspe tudi vam
8 ur
Najbolj zanimivi prispevki preteklega tedna.
Na članek...

V Knauf Insulation iz Škofje Loke nameravajo do poletja zgraditi nov plačni sistem, spremeniti organizacijo poslovanja in način dela s sodelavci, z vsem tem pa nadgraditi kulturo v podjetju in povečati zadovoljstvo ljudi. Zaposlenim zdaj za štiriizmensko delo, ob upoštevanju regresa in 13. plače, mesečno izplačajo okoli 1.100 evrov neto plače. Po novem sistemu, pa bodo najnižjo neto mesečno plačo zvišali na 1.500 evrov.

V zadnjem letu so v Cosylabu na novo zaposlili 37 sodelavcev. V tem visokotehnološkem podjetju, kjer zaposlujejo fizike, IT-strokovnjake in elektroinženirje Cosylab so tako lani število zaposlenih povečali za četrtino in podjetje tudi s postavitvijo bolj formalne strukture pripravili na rast. V zadnjem poslovnem letu, ki se je pri njih končalo marca lani, so ustvarili 15,5 milijona evrov prihodkov in 3,5 milijona evrov čistega dobička. V poslovnem letu, ki se bo končalo marca letos, pričakujejo približno enak prihodek iz prodaje in čisti dobiček okrog 1,5 milijona evrov.

Katere novosti na področju rešitev in storitev za proizvodna podjetja so pripravili za letos, kakšni bodo glavni poudarki njihove ponudbe in katere so najpomembnejše koristi njihovih rešitev in storitev za proizvodnja podjetja, smo vprašali podpornike projekta Tovarna leta: Siemens, Business Solutions, Microsoft Slovenija, MIT Informatika in Špica International.

Prvi Izvozni fokus v letu 2019 bo 5. februarja od 9. do 13. ure v kongresni dvorani Kristalne palače. Ob praktičnih primerih bomo govorili o tem, kako povečati prodajo na tujih trgih, kako si pri tem pomagati z digitalnim marketingom in kako financirati izvoz.

V žirovski Alpini, specializirani za športno obutev, so po nakupu najstarejše slovenske obutvene blagovne znamke pripravili novo strategijo trženja, novosti pa so trgu predstavili zdaj v sredini januarja. Nova strategija, samozavesten nastop predstavnikov podjetja in prepričanje v uspeh dveh najmočnejših slovenskih obutvenih blagovnih znamk so izzvali pozitivne odzive kupcev iz tujine.

Kako v tujini uspeva Knauf Insulation, Alpini in Cosylabu in kateri koraki so potrebni, da uspe tudi vam
Bistvena sprememba pri podporni shemi za zeleno elektriko
17 ur
Na Agenciji za energijo do 11. februarja zbirajo prijave investitorjev, ki želijo pridobiti podporo za elektrarne na obnovljive vire ali kogeneracije. Vendar je tokratni poziv drugačen od dosedanjih.
Na članek...

V Agenciji za energijo so z decembrskim javnim pozivom namenili deset milijonov evrov za podpore elektriki, ki bo letno proizvedena v napravah na obnovljive vire (OVE) ali v napravah za soproizvodnjo toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE).

Investitor mora v prijavi projekta ponuditi ceno, po kateri bo proizvajal elektriko. Cena mora biti določena skladno z metodologijo za določanje cene elektrike. Navesti pa mora tudi načrtovano letno proizvodnjo elektrike.

Tokratni poziv Agencije za energijo je četrti. Javne pozive investitorjem so doslej objavili trikrat: decembra 2016, septembra 2017 in februarja lani.

Zadnji, decembrski razpis se od prejšnjih razlikuje predvsem v eni točki, ki pa je bistvena, pojasnjuje Franko Nemac iz Agencije za prestrukturiranje energetike: »V razpisnih pogojih se zahteva predložitev gradbenega dovoljenja za vse naprave, za katere je gradbeno dovoljenje potrebno.«

Gradbeno dovoljenje je potrebno za postavitev vetrne elektrarne, hidroelektrarne, sončne elektrarne, postavljene na tleh, bioplinske naprave, naprave za soproizvodnjo in druge naprave.

Kdaj pa gradbeno dovoljenje ni potrebno? »Za nekatere naprave, kot so na primer sončne elektrarne na strehah, ali za obnovo opreme, če elektrarne ostajajo v enakih gabaritih,« odgovarja Nemac.

Glavno merilo za izbor ostaja najnižja ponujena proizvodna cena električne energije. V besedilu poziva ostaja tudi merilo, da mora investitor postaviti napravo in pridobiti od Agencije za energijo deklaracijo o proizvodni napravi v treh letih od pridobitve sklepa o izboru.

Investitorji, ki potrebujejo gradbeno dovoljenje, a ga še nimajo, se na nov poziv torej ne bodo mogli prijaviti. Prijavili pa so se lahko na prejšnje pozive, vendar morajo napravo postaviti v zahtevanem roku. Pa bodo uspeli?

»Po mojih izkušnjah bo le malo objektov lahko zgrajenih v treh letih. Dejansko bodo postavljene le sončne elektrarne na strehah in opravljene obnove starih objektov,« končuje Nemac.

Bistvena sprememba pri podporni shemi za zeleno elektriko
(Intervju) Avstrijka, ki je zasnovala šefa sipin Bližnjega vzhoda
18 ur
V moškem svetu avtomobilov se dame redko prebijejo v ospredje. Ena takšnih je Avstrijka Caroline Krismer, strojna inženirka in ekonomistka, ki se je kalila v Magni, se izpopolnjevala pri projektu za Lamborghini, v celoti vodila projekt maseratija GT in za češnjo na torti od začetka do konca vodila nastajanje prvega Rolls-Royceovega luksuznega terenca.
Na članek...

Caroline Krismer smo se srečali na posebnem dogodku na Dunaju in z njo poklepetali o izzivih, ki jih je v zadnjih petih letih premagala ob nastajanju prvega rolls-roycea za sipine in terene – cullinana. Dama, ki izraža več zanosa kot marsikateri od moških šefov v avtomobilizmu, je polna dobrih zgodb, anekdot in življenjskih resnic, zelo zanimiva pa je tudi njena zgodba, ki jo je pripeljala na pomemben položaj v najprestižnejši znamki na svetu.

Kaj pomeni biti projektni vodja za določen model v Rolls-Royceu?

Dejansko vodim celoten proces od začetka do konca, zanj sem tudi odgovorna. Začne se s pogovori, kako bo nov model oblikovan, in sega prek tehničnih podrobnosti, motorja in drugih podrobnosti do nadzora vseh faz razvoja, od predkonceptne in konceptne, testiranj do predserijske in serijske proizvodnje ter določitve proizvodnih zmogljivosti v tovarni. Ko izdelek predamo v proizvodnjo, se moje delo v tehničnem delu konča.

Kako dolgo je trajal razvoj novega cullinana?Pri Rolls-Royceu delam pet let, zaposlili pa so me izključno zaradi projekta Cullinan, ki ga vodim od začetka. Celoten proces je torej trajal pet let, zadnja tri leta in pol pa je trajal razvoj novega modela.

Kateri so bili največji izzivi pri vodenju projekta?

Na začetku je bil največji izziv združiti gene tipičnega rolls­roycea in zasnovo športnega oziroma luksuznega terenca. Želeli smo doseči prava razmerja med posameznimi karoserijskimi deli, ki bi izražala značaj obeh. V drugem koraku smo morali doseči tipično udobje rolls-roycea, ki ga opisujemo z izrazom magic carpet, pomeni pa izjemno udobno vožnjo ne glede na podlago pod kolesi.

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...

To je bilo precej zahtevno, saj mora cullinan visoko raven udobja dosegati tako na asfaltu kot na zahtevnejšem terenu. Menim, da nam je to dobro uspelo. Kupcem smo želeli omogočiti tudi res enostavno izkušnjo, denimo le z dotikom enega gumba cullinan spremeni nastavitve in se z asfalta že lahko zapelje na zahteven teren. Ta proces je zahteval kar veliko časa in različnih preizkusov.

Vam je v cullinanu uspelo združiti vse vrednote znamke?Da, o tem sem popolnoma prepričana.

Kako daleč pa ste šli pri terenskih sposobnostih cullinana in kaj kupci sploh pričakujejo na tem področju? Jim je le dovolj, da avto zmore veliko, dejansko pa terena ne vidijo?

Cullinan ni pravi terenec, se pa znajde tudi na zahtevnejših terenih. S tem v mislih smo želeli doseči čim boljše zmogljivosti zunaj urejenih cest in ob tem ohraniti najvišjo raven udobja. Njegove terenske sposobnosti so vseeno zelo dobre, zelo nazorno smo jih dokazali v videoposnetkih, ki so v celoti nastali v fazi razvoja in preizkušanja. Torej ne gre za prirejene prizore. Eden zanimivejših preizkusov je nastal v puščavi Dubaja. Sredi največje vročine, pri 50 stopinjah Celzija, smo si postavili cilj, da vrh sipine dosežemo vsaj trikrat, ne da bi odpovedala tehnika in se motor pregrel.

Najprej smo na vrh sipine pognali tekmece, vsi so – razen enega – na vrh pripeljali trikrat. Nato je prišel trenutek resnice: na peščeno pobočje smo pognali še naš, kar 2,7 tone težak avto. Uspelo je prvič, drugič, tretjič, celo četrtič in petič. Dvanajstvaljni motor v cullinanu se je zaradi izjemno velike zaloge moči in navora v tem delu obnesel odlično, saj tudi po petem vzpenjanju ni dosegel nedovoljene meje delovne temperature motorja, ker se pri tem preprosto ni naprezal tako kot tekmeci.

Tale izziv sipin se zdi zanimiv, ima kakšno posebno sporočilno vrednost?

Res je, delno izhaja iz miselnosti in navad na Bližnjem vzhodu. V množici fantov, ki se vzpenjajo po sipinah Arabskih emiratov, se je veliki šef z rolls-royceom moral vselej parkirati pod vznožjem in le opazovati zabavo. Zdaj pa lahko s cullinanom fantom pokaže premoč tudi na sipinah. Glavna prednost cullinana v takšnih razmerah je izjemno močan motor.

Vsak rolls-royce ima svoj podpis, kakšnega ima cullinan?

Posebnosti cullinana je več. Prva med njimi je vsekakor prezenca, s katero se postavlja. Z oblikovnega vidika je tu še močno poudarjena stranska linija, ki poteka od prednjega do zadnjega dela, nato čiste oblike, pravi materiali – les, kovina, aluminij in podobno, brez nadomestkov. Značilna za cullinana je tudi neomejena možnost individualizacije, tako kot pri drugih modelih Rolls-Roycea, tu so še značilna stranska vrata, zadnja se odpirajo v smeri vožnje in so edinstvena v razredu luksuznih terencev. Posebej smo prilagodili sedeže in dostop do njih. Z 80-milimetrskim višinskim pomikom bodo lahko nanje udobno sedale tudi dame v mini krilih in gospodje v smokingih.

V preteklosti ste delali z italijanskima znamkama Lamborghini in Maserati. Kako so vam izkušnje pomagale pri snovanju rolls­roycea? Vam je uspelo vanj vgraditi italijansko strast?

Delala sem za Maserati, za Lamborghini pa le prek Magne v Gradcu. Vsekakor sem od omenjenih znamk v cullinana prenesla čustva in strast. Že projekt Cullinan je naši mednarodni ekipi in tudi dobaviteljem, del jih prihaja tudi iz Italije, pomenil velikanski izziv, saj smo sodelovali pri prvem SUV Rolls-Roycea, hkrati pa je že delo za tako imenitno znamko izjemno razburljivo in vsak od nas je vedel, da mora dati vse od sebe, da bomo na koncu lahko predstavili avto presežkov.

Občutek imam, da s cullinanom Rolls-Royce še ni rekel zadnje. Kaj še pripravljate v bližnji preteklosti?Moj šef Torsten Müller-Ötvös bo kmalu objavil novosti, ki jih bomo predstavili v prihodnje, in ne bi mu rada vzela tega veselja.

Pred 20 leti so prestižne znamke vstopile v razred SUV, vi šele zdaj. Danes imajo te znamke električne avte, kdaj bo na vrsti Rolls-Royce?Lahko potrdim, da bo zapeljal tudi v to smer. Izdelali bomo popolnoma električen avto. A kot sem vam že odgovorila, počakajmo na oznanitev mojega šefa.

Katere ovire in izzive vam prinašajo zaostreni okoljski predpisi leta 2021?

Na te predpise smo se pripravili prvi v skupini BMW, saj smo cullinana že zdaj opremili s filtrom trdnih delcev z dvema senzorjema. Za kazni, vezane na izpuste v letu 2021, pa nas ne skrbi, saj bo naš lastnik izpolnil okoljske zahteve. Predpisi veljajo za celotno skupino, ne za vsako znamko posebej.

Na predstavitvi novega phantoma mi je vaš kolega pojasnil, da novi model nima ravno vseh asistenčnih sistemov vezanih na avtonomno vožnjo kot, denimo, BMW, saj ne delujejo stoodstotno. Je danes kaj drugače?

Cullinan ima enake sisteme kot phantom, vsekakor pa bomo po številu sistemov zaostajali za BMW serije sedem, ki bo predstavljen spomladi. O avtonomnih sistemih bomo v prihodnje še govorili ob predstavitvi povsem novega koncepta. Tudi o tem bo prvi spregovoril predsednik Rolls-Roycea Torsten Müller-Ötvös.

Projekt Cullinan ste torej končali, kaj počnete danes?Ja, do konca februarja bom končala vse zadeve, povezane s projektom, zadnja faza bo popolna predaja projekta Cullinan v proizvodnjo. In tako bo moje delo končano.

Pri Rolls-Royceu ali le pri cullinanu?

Ne, le pri cullinanu.

In naslednji projekt?

O tem še ne morem govoriti. Ni nujno, da bo nov avto. Več pa bo znanega že marca letos.

Za konec: kako se počutite v moškem svetu avtomobilov ali se morda motim, da je to moški svet?

(Smeh) Nikakor se ne motite, to je vsekakor moški svet. Pravzaprav se počutim odlično, saj so me avtomobili od nekdaj izjemno zanimali. V mladih letih sem imela svoj gokart, pozneje sem doštudirala tehnično smer in ekonomijo. V avtomobilski industriji pa sem pristala zgolj po naključju, ko mi je podjetje za inženiring v avtomobilski industriji ponudilo službo tehničnega dizajnerja. Potem me je pot zanesla v Magno Steyr, kjer sem lahko s pridom izkoristila pridobljeno znanje. Sprva sem delala le na določenih segmentih pri avtomobilih, maserati GT pa je bil prvi projekt, ki sem ga vodila v celoti.

(Intervju) Avstrijka, ki je zasnovala šefa sipin Bližnjega vzhoda
Najbolj brani članki danes
20 ur
1. Preobrat: Kako se je država dokopala do premoženja Roka Furlana2. Elon Musk spet provocira, tokrat pri predorogradnji. Za koliko bi lahko pocenil Karavanke in drugi tir?3. Slovenski spletni
Več ▼

1. Preobrat: Kako se je država dokopala do premoženja Roka Furlana

2. Elon Musk spet provocira, tokrat pri predorogradnji. Za koliko bi lahko pocenil Karavanke in drugi tir?

3. Slovenski spletni mojstri do investicije, vredne več kot pol milijona evrov

4. Tako bodo v gorenjskem podjetju zagotovili vsakemu zaposlenemu vsaj 1.500 evrov neto na mesec

5. (razpisi) To so roki, ki jih je treba loviti do konca letošnje zime

6. Srhljivke iz slovenskega sodstva

7. Najpodjetniška ideja: Optika, kjer očala en teden testirate, preden jih kupite

8. Kaj prinaša nov zakon o poslovni skrivnosti

9. Na dražbo hiša Bineta Kordeža na Lancovem

10. Prihranke iz depozitov v lego kocke